Alt om enkeltpersonforetak

enkeltpersonforetak

Komplett guide til enkeltpersonforetak

Spørsmålene rundt det å starte og drive enkeltpersonforetak kan være mange, men denne oppsummering inneholder alt du behøver å vite. Samtidig får du med deg flere nyttige tips.

Klikk på menyen under for å ta en snarvei:

Hva er et enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak er den raskeste og billigste veien til å drive næringsvirksomhet.

Alternativet er (for de fleste) å starte et aksjeselskap, som medfører flere krav men også har sine fordeler. Sett deg inn i forskjellene på enkeltpersonforetak og aksjeselskap hvis du er usikker på hvilken selskapsform du bør velge.

Å starte enkeltpersonforetak er gratis og ukomplisert og krever verken verken egenkapital, styre eller stiftelsesdokumenter. Du kan være i drift og sende din første faktura kort tid etter registrering.

Når du tjener penger gjennom enkeltpersonforetaket får du ingen lønnssinntekt, fordi du skatter av overskuddet som næringsinntekt. Du er altså ikke ansatt i enkeltpersonforetaket ditt, men du og enkeltpersonforetaket ditt er samme skattesubjekt/skatteyter.

Dette innebærer også at enkeltpersonforetak drives for eiers regning og risiko, som er viktig å være klar over.

Hobby eller næring

Merk deg forskjellen mellom hobby og næring, siden det ikke er nødvendig å starte enkeltpersonforetak hvis du driver med hobbyvirksomhet.

Skattemyndighetene har ingen eksakt definisjon på hva som faller inn under hobbybegrepet så det kan være litt vrient å vurdere.

Men hvis hobbyen din gir deg en inntekt som er større enn kostnadene over tid, er sjansen stor for at dette vil defineres som en næringsvirksomhet “egnet til å gå med overskudd”, og at du må registrere deg.

Kontakt Skatteetaten om du er i tvil.

Registrere enkeltmannsforetak

For å starte enkeltmannsforetak må man først opprette foretaket i foretaksregisteret, slik at man får organisasjonsnummer.

Da blir man også søkbar for andre (feks. potensielle kunder/forretningspartnere) med en egen side i Brønnøysundregistrene, slik som jeg er med mitt gamle (inaktive) enkeltpersonforetak her.

Registreringen gjøres enklest elektronisk i Altinn ved å sende inn Samordnet registermelding.

Pass på at du fyller ut søknaden riktig slik at du blir godkjent og slipper å gjøre endringer i ettertid. Bruk denne detaljerte guiden for registrering av enkeltpersonforetak, så er du sikker.

Fakturering og registrering av inntekter

Straks du har registrert foretaket ditt og fått tildelt et organisasjonsnummer kan du begynne å fakturere. Det vil si at du sender faktura til kundene dine for varene/tjenestene du selger.

En faktura er et salgsdokument som det stilles visse krav til. Den skal skal inneholde fakturadato, forfallsdato, navn på begge parter, organisasjonsnummer, mm.

De fleste regnskapsprogrammer har en fakturamodul som  produserer fakturaer som tilfredsstiller kravene, du kan også bruke denne gratis fakturamalen.

Dersom du ikke fakturerer kundene dine må salget dokumenteres på annen måte, for eksempel med et godkjent kassesystem.

Regnskap og fradrag

Alle som driver enkeltpersonforetak må føre regnskap for å dokumentere riktig resultat til skattemyndighetene. Resultat fremkommer når man summerer inntekter og trekker fra kostnader.

For små enkeltpersonforetak er det ikke nødvendig å kunne alt om debet og kredit, men det er en fordel å skjønne litt, samt vite at et regnskap består av balanse og resultat, hvor resultatregnskapet er det viktigste for de fleste næringsdrivende.

Det er en myte at næringsdrivende får fradrag for alle mulige private kostnader, men pass på at du får med deg de fradragene du har krav på.

Som en hovedregel har man fradrag for alle “kostnader til inntekts ervervelse”, men det finnes unntak. Her er noen smarte fradrag for næringsdrivende som kan være greie å vite om. I tillegg kommer kostnader til varekjøp, driftsmaterialer, inventar, reklame osv.

En fullstendig opplisting vil være umulig å lage da dette varierer i forhold til hver enkelt virksomhet.

Regnskapsprogram for enkeltpersonforetak

Det finnes flere ulike regnskapsløsninger for enkeltpersonforetak, men mange er mer omfattende og kompliserte enn nødvendig.

Ønsker du en ferdig regnskapsmal i Excel kan du benytte deg av XCELLO.

XCELLO for enkeltpersonforetak er et rimelig alternativ som er effektivt i bruk og enkelt å lære seg. I tillegg til hovedversjonen har man også tilpasninger for enkeltpersonforetak uten mva, slik som lege/helse-virksomhet eller musikere og kunstnere.

Beregning og betaling av merverdiavgift

Når du kommer over 50 000 kroner i inntekt må du registrere deg i mva-registeret. Det betyr at man må legge til merverdiavgift (oftest 25%) på fakturaene du sender ut.

Merverdiavgift er en avgift næringsdrivende krever inn på vegne av staten, man får også fradrag for merverdiavgift man selv betaler.
Det finnes både unntak og fritak for merverdiavgift, men hovedregelen for de fleste bransjer er at man er mva-pliktig og skal beregne 25% merverdiavgift på sine inntekter.

Husk at din kunde også får fradrag for merverdiavgiften du fakturerer, slik at dine tjenester ikke vil koste 25% mer, selv om fakturabeløpet øker.

Enkeltpersonforetak og skatt

Årets høydepunkt for en som driver næringsvirksomhet er naturligvis skattemeldingen som skal leveres senest 31. mai påfølgende år.

Når man har enkeltpersonforetak skal man levere Skattemelding for Næringsdrivende, og som vedlegg til denne: Næringsoppgave og Personinntektsskjema, samt eventuelle andre skjema dersom din virksomhet tilsier det (for eksempel Saldoskjema dersom du har avskrivninger).

Dette høres kanskje komplisert ut, men Skatteetaten gjør denne prosessen stadig enklere og mer brukervennlig.

Dessuten er det enda flere forenklinger på gang i årene som kommer.

Andre gode råd for deg som driver enkeltpersonforetak

Denne siden inneholder flere tips og råd for enkeltpersonforetak og små virksomheter som gjør regnskapet selv. Artiklene dekker alt fra oppstarts- og planleggingsfase til hva du må tenke på etterhvert.

Her finner du et lite utvalg:

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar