XCELLO regneark for leger

XCELLO for leger

XCELLO for leger er regnskapsprogram i regneark tilpasset leger eller helsetjenester med enkeltpersonforetak. Versjonen har nøye utvalgte kontoer for inntekter og kostnader slik at enhver lege kan gå rett inn og gjøre regnskapet sitt her.

XCELLO i tilpassede versjoner er et virkemiddel for å gjøre regnskap med XCELLO så enkelt som mulig for utvalgte yrkesgrupper. Leger er først ut på grunn særegne inntektskontoer, ingen mva-registrering, samtidig som de oftest har enkeltpersonforetak som virksomhetsform.

Denne versjonen vil passe for flere typer enkeltpersonforetak innenfor helsesektoren, som har inntekter uten merverdiavgift.

Hva er XCELLO?

XCELLO er et regnskapsprogam i regneark som kommer i ulike versjoner.
Les mer om XCELLO her.

 

Under følger en beskrivelse av tilpasningene for leger med enkeltpersonforetak, som i tillegg til helt nytt og frekt pastell-grønt design, også kommer med følgende:

Skreddersydde inntektskontoer

Kontoer Inntekter Leger

Inntekter er det som skiller et legeregnskap aller mest fra øvrige yrkesgrupper. Leger har nemlig flere ulike typer inntekter som det kan være en fordel å skille mellom allerede ved registrering, derfor finner man egne kontoer for henholdsvis

  • Egenandeler
  • Fakturerte tjenester
  • Driftstilskudd fra kommunen
  • Refusjoner fra HELFO
  • Leieinntekt
  • Annen inntekt

Disse burde dekke ethvert behov, men du kan naturligvis gjøre endringer om nødvendig.

Ved å skille inntektene på ulike kontoer kan man mye enklere sjekke at man har registrert riktig på slutten av året.

Under ser du hvordan inntekter kan registreres i det nye pastell-grønne registreringsbildet som går igjen i alle arkfaner:

Registrering av Inntekter for Leger

Fleksible kostnadskontoer

Leger Kostnader

Også kostnadskontoene er tilpasset og vil passe bra for mange leger med enkeltpersonforetak, men behovet for kostnadskontoer vil variere mer enn hva er tilfelle med inntekter. Dette fordi kostnader avhenger av hvordan man legger opp driften, og de som er tilknyttet et legesenter vil ha ulike behov i forhold til legesenterets organisering, for eksempel i forhold til felleskostnader og lignende.

Derfor kan også alle kostnadskontoer naturligvis endres etter hver enkelts behov.

Øvrige funksjoner

Øvrige funksjoner i XCELLO for leger med enkeltpersonforetak er enkle og fleksible, slik man kjenner de fra XCELLO ENK600. Dette innebærer blant annet følgende:

  • Oversikt-arkfane med gode nøkkeltall og kontroller.
  • Diverse- og balanse-arkfane for øvrige posteringer.
  • Automatisk (teknisk) kontroll for feilregistreringer i alle arkfaner.
  • Automatiske rapporter: Balanseregnskap, Resultatregnskap og Saldobalanse.

I tillegg til en rekke andre funksjoner og muligheter du kan lese mer om i XCELLO Brukersenter hvor du også finner en nyttig miniguide for å gjøre regnskapet med XCELLO for enkeltpersonforetak som er en fin introduksjon til XCELLO for leger med enkeltpersonforetak.