Enkeltpersonforetak og lønn

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har man ikke lønn i samme forstand som når man er ansatt, overskuddet av foretaket vil være din skattepliktige inntekt.

Det virker som om mange blander litt begreper og ikke helt skjønner hvordan det fungerer med lønn og skatt i et enkeltpersonforetak. Her er noen klargjøringer.

Du har ingen lønnsinntekt

Du er ikke ansatt i ditt enkeltpersonforetak, du “er” ditt enkeltpersonforetak (skattemessig). Du har dermed ingen lønnsinntekt, slik man har når man er ansatt et sted, du har en næringsinntekt.

For å si det med Skatteetatens ord vil du og virksomheten din vil være samme skattesubjekt. Her er det altså forskjell på et enkeltpersonforetak og et AS, fordi et AS med en ansatt vil utgjøre to selvstendige skattesubjekter.

Du skatter av overskuddet

Din skattepliktige næringsinntekt være overskuddet av virksomheten, det vil si inntekter minus kostnader. Det er dette overskuddet du kommer frem til når du fører regnskapet ditt.

Har du for eksempel 400 000 i inntekt og 100 000 i kostnader, så vil din skattepliktige næringsinntekt bli 300 000.

Ta ut så mye du vil

Det er altså næringsinntekten du skatter av, ikke hvor mye du tar ut av kontoen og overfører til deg selv, her er det mange som misforstår og ser på overføringer til egen privat brukskonto som lønnsoverføringer og tror de må skatte av disse.

Sett av til skatt

Du kan altså ta ut så mye du vil til din private konto, men husk at du må betale skatt når regnskapsåret gjøres opp. Du bør derfor sette av penger til å betale skatten, enten ved å betale forskuddsskatt til Skatteetaten eller ved å holde igjen midler.

Skatt på næringsinntekt

Hvor mye man skatter av næringsinntekten avhenger av ditt totale skattebilde, men skatten vil generelt være litt høyere for næringsinntekt enn for vanlig lønnsinntekt, fordi man har høyere sats på trygdeavgift, og fordi man ikke får minstefradraget en lønnsmottaker får.

Les gjerne denne artikkelen om forskjellen på skatt på næringsinntekt og lønnsinntekt.

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar