Regnearket XCELLO har etterhvert blitt en fleksibel og rimelig regnskapsløsning for flere typer virksomheter. Nå har vi også laget en versjon for lag og foreninger.…

Regnearket XCELLO har blitt enda bedre og er nå tilgjengelig i en forbedret versjon og 2018 utgave. Dermed kan dere som gjør regnskapet i regneark…

Viktige datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende. Oversikten viser frister man må forholde seg til gjennom året, dersom man driver næringsvirksomhet. I hvilken grad…

Satser skatt og lønn 2018 er hentet fra Finansdepartmentet. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2017 til 2018 blir de…

Gratis mal for reiseregning

desember 25, 2017 0

Det er viktig å dokumentere reiser skikkelig, samtidig er det et krav for å få utbetalt godtgjørelsen du har krav på trekk- og avgiftsfritt. Her er…

Mal for posteringsbilag

desember 11, 2017 0

Et posteringsbilag kan brukes når man ikke har et bilag som naturlig følger med registreringen, eller når man av praktiske årsaker har behov for å sette…

Styremøteprotokoll

november 27, 2017 0

Har du et aksjeselskap må du forholde deg til en del formelle krav, og å avholde styremøter er et av disse. Her finner du en ferdig mal…