Satser skatt og lønn 2021

ressurser

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller priser fra 2020 til 2021 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike … Les mer

Gratis fakturamal

ressurser

Her kan du laste ned en gratis fakturamal som inneholder de opplysninger som kreves av et salgsdokument. Husk også kravene som stilles til nummerering, som … Les mer