Pliktig, fritatt eller unntatt fra merverdiavgift?

MVA

Hvordan du skal forholde deg til merverdiavgift avhenger av hvilken type omsetning du har. Ordinær mva-pliktig omsetning innenfor mva-loven er vanligst, men noen typer omsetning er fritatt, og hva betyr det egentlig når man er unntatt?

For å få svar på dette må du vite hvilken type omsetning du har. Og i enkelte tilfeller kan man ha flere typer omsetning i samme virksomhet. Da gjelder det å ha kontroll på hva som er hva og hvordan disse påvirker regnskapet ditt. Det skal jeg prøve å hjelpe deg med her.

Omsetning innenfor mva-loven

Det vanligste er at man har avgiftspliktig omsetning som faller inn under mva-lovgivningen på ordinær måte. Da må man forholde seg til gjeldende mva-regelverk, som vil si at man må registrere seg i mva-registeret og sende inn mva-melding hver termin (det vanligste er at man rapporterer terminvis, men det er også mulig å søke om å få rapportere mva-årlig).

Ordinær avgiftspliktig omsetning vil si at man legger til merverdiavgift på inntektene sine. Man får også fradrag for merverdiavgift på kostnadene.

I denne kategorien finner du sannsynligvis de ulike typer omsetning du kan nevne på stående fot, enten virksomheten driver med kjøp og salg, konsulentvirksomhet eller håndverkertjenester. Sannsynligheten er stor for at denne omsetningen er avgiftspliktig. Siden de fleste tilhører denne kategorien, er det enklere om eksemplene kommer når jeg skriver om fritak og unntak etterpå.

Omsetning fritatt for mva (innenfor mva-loven)

Omsetning fritatt for merverdiavgift hører også til innenfor mva-loven, men man skal likevel ikke beregne mva. Det vil si at virksomheter med fritatt omsetning skal registrere seg i mva-registeret og levere mva-oppgave, selv om de ikke skal legge til merverdiavgift på sine inntekter.

Fritatt omsetning vil si at man ikke legger til merverdiavgift på inntektene sine. Man får likevel fradrag for merverdiavgift på kostnadene.

De vanligste formene for fritatt omsetning er publikasjoner, tidsskrifter og bøker, samt begravelsestjenester. I denne kategorien finner man også litt mindre vanlig omsetning, som for eksempel elektrisk kraft, oppføring av ambassadebygg eller omsetning av biologisk materiale eller fartøy på over 15 meter. Vil ikke tro at dette er noe som gjelder fryktelig mange lesere av jithomassen.no.

Mer aktuelt er salg av varer og tjenester til utlandet. Det er nemlig også fritatt for merverdiavgift, men på et litt annet grunnlag. Her er det forretningsadresse til mottaker av varen/tjenesten som teller, og ikke hvilken type vare/tjeneste som leveres.

Fritatt omsetning er omsetning innenfor mva-loven som man likevel ikke skal beregne merverdiavgift av. Dette i motsetning til omsetning unntatt mva.

Omsetning unntatt mva (utenfor mva-loven)

Omsetning unntatt mva er utenfor mva-loven og man skal ikke beregne merverdiavgift på slik omsetning. Har man bare unntatt omsetning behøver man heller ikke å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret og man skal ikke levere mva-melding eller rapportere merverdiavgift.

Omsetning utenfor mva-loven vil si at man ikke skal legge til merverdiavgift på inntektene sine. Man får heller ikke fradrag for  mervediavgift på  kostnadene.

De vanligste former for omsetning utenfor mva-loven er kunst og kultur, helsetjenester, alternativ behandling eller undervisning. Det kan også være finansielle tjenester eller idrett.

Andre vurderinger

Merk at kategoriene nevnt over er generelle. For mange vil det være nødvendig å sette seg ytterligere inn i hva som gjelder for sin virksomhet før man kan være sikker på at man tilhører den ene eller den andre gruppen.

For eksempel er det slik at alternativ behandling, som er utenfor mva-loven, bare vil være utenfor mva-loven dersom man har autorisasjon til å drive med behandlingen.

Her er en mer detaljert oversikt over de ulike mva-kategoriene.

Flere typer omsetning (delt omsetning)

Man kan også ha flere typer omsetning samtidig og da må man være spesielt oppmerksom på hva som er hva. Har du omsetning både innenfor mva-loven og utenfor mva-loven, har du nemlig delt omsetning.

Det kan for eksempel være tilfelle dersom man selger IT-tjenester (som er mva-pliktig) og samtidig driver undervisning (som er unntatt mva).

Ved delt omsetning får du mva-fradrag for de kostnader som kan relateres direkte til omsetningen innenfor mva-loven, men ikke for de kostnader som gjelder omsetningen utenfor mva-loven. En del kostnader vil kunne gjelde begge deler av virksomheten, for disse skal det beregnes forholdsmessig fradrag for merverdiavgift.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar