Regnearket XCELLO versjoner

Finn din versjon og kjøp XCELLO her

XCELLO kommer i ulike versjoner avhengig av hvilken type virksomhet du driver og hvilket regnskapsår du skal gjøre regnskapet for.

  • XCELLO ENK600 for enkeltpersonforetak
  • XCELLO AS600 for aksjeselskap
  • XCELLO SAMBOR for sameie og borettslag
  • XCELLO FORENING for lag og foreninger

* Årstallene betyr hvilket regnskapsår regnearket gjelder for.