Etablererstøtte eller veksthjelp?

veksthjelpDet finnes en rekke støttemuligheter for gründere og småbedrifter. Ulike tilskuddsordninger vil oftest variere med selskapsform, bransje og geografisk plassering. Både offentlige og private institusjoner forvalter og fordeler slike midler.

Nils Lavik for jithomassen.no.

Her er noen av de viktigste ressursene i forbindelse med økonomiske tilskudd:

Altinn

Altinn har en oversiktsside over støttemuligheter, der man taster inn formål (f.eks. markedsføring eller etablering) samt bransjetilhørighet. Her finner du også gode råd ved bedriftsetablering generelt i forbindelse med alt fra planleggingsfasen til vanlige fallgruber.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge (IN) er den institusjonen som deler ut mest tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av bedrifter. Slik kan du gå frem:

  • 1: Kontakt Gründertelefonen

Kontakt Gründertelefonen etter å ha lest vanlige spørsmål og svar først. Dette er en telefontjeneste der du blant annet kan diskutere forretningsidéen din, i tillegg til å få konkret hjelp med den videre prosessen. Her kan også det lokale IN-kontoret ditt hjelpe.

  • 2: Studer forutsetningene

Innovasjon Norge opererer med en del forutsetninger for å tilby støtte, og disse bør studeres grundig for å sjekke om man er kvalifisert. De to mest aktuelle ordningene for de fleste er Markedsavklaringstilskudd og Kommersialiseringstilskudd. Innlogging kreves for å søke, og hvis du ikke allerede er bruker kan du registrere deg her.

Innovasjon Norge har også andre støtteordninger, i tillegg til diverse nyttige ressurser som f.eks. mentortjenester, kompetanseprogram samt ulike kurs og aktiviteter rettet mot oppstartsbedrifter eller videreutviklere.

Kommunale og regionale næringsfond

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler hvert år fylkeskommuner midler som er øremerket regional utvikling, som videredistribueres til hver enkelt kommune. Kontakt derfor kommunen din for detaljer og søknadsskjema.

SkatteFUNN

Her kan man kan søke om skattefradrag for kostnader forbundet med utviklingsprosesser. Ordningen er fleksibel i den forstand at den gjelder alle næringer og selskapsformer, og den har få begrensninger når det gjelder størrelse, omsetning, antall ansatte eller temaer det søkes støtte om.

NAV

Nav kan betale ut dagpenger i inntil 12 måneder av etableringsfasen, som er ment å sikre privatøkonomien i denne perioden. Ordningen har noen betingelser som må oppfylles, blant annet at en instans godkjent av Nav må foreta en faglig vurdering av etableringsidéen. Mer informasjon på Nav.

Private støtteordninger

Det private næringslivet deler også ut midler, bare på en litt annen måte, gjennom investeringsfond, stipend og legater. Det finnes et stipend og legat for omtrent hva som helst her i landet, så les mer på Legathåndboken.no.

Andre støttemuligheter

  • Både EU og Nordisk Råd fordeler store beløp til gründere og småbedrifter årlig, og mer informasjon og lenker finner du her.
  • Forskningsrådet gir tilskudd til forskning og utvikling, og er først og fremst rettet mot bedrifter og institusjoner – enkeltpersoner kan normalt ikke søke.
  • Alle byer, bygder, regioner og distrikter har en eller flere næringsutviklingsorganisasjoner. Disse tildeler ofte midler i forbindelse med etableringer eller for bedrifter i vekstfaser, og du finner oftest informasjon om disse enten på kommunens eller fylkeskommunens websider.

Regnskapsføring av tilskudd

I norsk regnskapslov finnes det kun generelle regler for regnskapsføring av tilskudd, noe som vil si at det er tilskuddets betingelser som bestemmer hvordan man skal registrere det i regnskapet. Man skiller mellom investeringstilskudd og driftstilskudd, hvor investeringstilskudd  i mange tilfeller skal gå til fratrekk i eiendelens anskaffelsesverdi og derfor registreres mot en balansekonto, mens driftstilskudd skal resultatføres.

Man vil i de fleste tilfeller kunne registrere driftstilskudd, etablererstipend, utbetalinger fra stiftelser eller legater mot inntektskonto 3400 Offentlig Tilskudd.

 

Bildet er hentet fra Freepik.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar