Aktivering og avskrivning

firmabilReglene rundt aktivering og avskrivning kan virke kompliserte for den som ikke har vært borti dette før. Begrepene er stort sett bare i bruk innenfor regnskap og derfor helt nye for mange. Men det er ikke så komplisert som det høres ut og det behøves ikke å gjøres mer komplisert enn nødvendig.

Hva er et driftsmiddel?

Først kan det være greit å få begrepene på plass. Et driftsmiddel er et hjelpemiddel som kjøpes inn til virksomheten. Det kan være en bil, inventar, datautstyr eller noe helt annet, avhengig av hva som er aktuelt for din virksomhet. Et varig driftsmiddel er ifølge regnskapsloven definert som eiendeler til varig eie eller bruk, det vil i praksis si en levetid over 3 år. Det skal også være betydelig, som i praksis betyr at det må koste over kr. 15.000,-  (eks mva dersom man får mva-fradrag, inklusive mva dersom man ikke har fradragsrett for inngående mva). Er driftsmiddelet både varig og betydelig skal man aktivere det i balansen fremfor å kostnadsføre det direkte på en kostnadskonto.

Å aktivere noe vil si at man ikke får fradrag for hele kostnaden med en gang, men at denne fordeles ut over tid ved hjelp av avskrivninger. Avskrivning blir dermed en årlig kostnadsføring av et varig driftsmiddel.

Over eller under 15 000 kroner

For å forholde seg til dette på en enkel måte i praksis kan du tenke slik:

Alt som kjøpes inn til virksomheten under kr. 15 000,- kan kostnadsføres direkte på den kostnadskonto som måtte passe. Kjøper man inn noe som koster mer enn kr. 15 000,- må det vurderes om dette er noe som vil vare mer enn 3 år, hvis ikke kan dette også kostnadsføres direkte. Kjøp over kr. 15 000,- med en varighet utover 3 år vil måtte vurderes aktivert. Eksempler på kjøp som skal aktiveres kan være en bil, båt eller varebil, maskiner til produksjon eller utførelse av arbeid, datautstyr eller fotoutstyr, butikkinventar eller kontorinnredning.

Firmabilen på bildet ovenfor vil for eksempel etter all sannsynlighet koste mindre enn kr. 15.000,- å kjøpe inn, hvis ikke har du nok blitt lurt. Ikke vil den vare lenger enn 3 år heller, så da kan man trygt kostnadsføre den direkte. Kjøper du imidlertid en dyrere bil, la oss si en ny varebil til 120.000,- kroner, vil du måtte aktivere denne i balansen. Varebil klasse 2 kan registreres på balansekonto i 1230 gruppen.

XCELLO
Leter du etter en lærerik, effektiv og brukervennlig måte å gjøre regnskapet selv på? Da bør du teste XCELLO.
Mer info

Bruk saldoavskrivninger

Ifølge regnskapsloven skal et varig driftsmiddel avskrives etter en “fornuftig avskrivningsplan” hvor anskaffelseskostnaden fordeles ut over driftsmiddelets antatte levetid. Dette gir rom for skjønn og individuelle vurderinger, men heldigvis slipper du å forholde deg til dette dersom du driver et lite foretak. Små foretak kan nemlig velge å bruke skattemessig avskrivningsmetode, det vil si saldoavskrivninger med en gitt prosentsats for hver enkelt gruppe av driftsmidler. Dette er mye enklere å forholde seg til, samtidig vil man de samme verdier regnskapsmessig som skattemessig, noe som forenkler arbeidet med ligningspapirer.

Ved bruk av saldoavskrivninger (skattemessig metode) tar man  ikke høyde for når på året man kjøper inn et varig driftsmiddel. Det blir samme avskrivning første året om varebilen blir kjøpt inn i januar eller desember. Saldoavskrivning er en fast prosentvis avskrivning av restverdien på driftsmiddelet. Ved eksempelet over, innkjøp av varebil til kr. 120.000,-  (i 2015) vil man få følgende, årlige avskrivninger ved bruk av saldoavskrivninger:

SALDOAVSKRIVNINGER VAREBIL
 
Innkjøpspris kr 120 000 22,00%
År Verdi 31.12 Avskrivning
2015 kr 93 600 kr 26 400
2016 kr 73 008 kr 20 592
2017 kr 56 946 kr 16 062
2018 kr 44 418 kr 12 528
2019 kr 34 646 kr 9 772
2020 kr 27 024 kr 7 622
2021 kr 21 079 kr 5 945
2022 kr 16 441 kr 4 637
2023 kr 12 824 kr 3 617
2024 kr 0 kr 12 824

Denne avskrivningstabellen vil kunne endre seg ved uforutsette nedskrivninger av varebilen, som for eksempel en kollisjon eller skade. Tilsvarende vil den kunne endre seg dersom man kjøper inn ekstrautstyr senere år, som øker saldogrunnlaget og på den måten forlenger levetiden. Ved forøvrig normal bruk uten uforutsette hendelser vil bilen være ferdig avskrevet og “ute” av balansen i regnskapet i 2024.

Saldogrupper avskrivningssatser

Her er gjeldende grupper og  satser for saldoavskrivning forøvrig:

AVSKRIVNING SALDOGRUPPER (2017 satser)
a. Kontormaskiner o.l. 30,00%
b. Ervervet forretningsverdi
Ervervede immaterielle eiendeler (eks. goodwill) kan bare avskrives dersom verdifallet er åpenbart.
20,00%
c. Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede 24,00%
d. Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. 20,00% *

 

* Merk at avskrivninger i saldogruppe d. hadde en 30% startavskrivning i 2016, det vil si at man kunne avskrive med 30% det første året. Fra regnskapsåret 2017 er denne typen startavskrivning fjernet.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar