Gratis fakturamal

Her kan du laste ned en gratis fakturamal som inneholder de opplysninger som kreves av et salgsdokument. Husk også kravene som stilles til nummerering, som du kan lese mer om nedenfor.

Fakturamalen er laget i regneark format (både Excel og OpenOffice), og har i tillegg en tilpasning for skriveprogram (Word) for de som foretrekker det. Malen er gratis og åpen for redigering etter eget ønske, den kan også brukes for eksempel i Google Docs om du ønsker det.

Krav til opplysninger i salgsdokument

Ifølge Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 og 5-1-2  skal en faktura inneholde:

 • Fakturanummer og dato
 • Kjøper og selger (angivelse av partene)
 • Hva som er solgt (ytelsens art og omfang)
 • Tidspunkt(!) og sted for levering
 • Beløp (pris) og forfallsdato
 • Spesifikasjon av merverdiavgift
 • Om selger: navn, adresse, org.nr. etterfulgt av MVA (hvis registrert), “Foretaksregisteret” (hvis AS)
 • Om kjøper: navn og adresse eller org.nr. etterfulgt av MVA (hvis registrert)

Legg merke til at det i utgangspunktet kreves tidspunkt og sted, men dette vil det ikke alltid være naturlig å oppgi ut fra leveransen.

Krav til nummerering av salgsdokument

Denne fakturamalen kan skrives ut på en pdf og sendes til kunden, men vær obs på krav til nummerering av salgsdokument som fremgår av Bokføringsforskriften §§ 5-1-3. Det er tre måter å oppfylle kravene på:

 • (1) Fakturaen skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller
 • (2) Fakturaen skal ha maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens eller
 • (3) Fakturaen skal være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte

Altså kan man overholde kravet til nummerering ved å skrive fakturaene ut på forhåndsnummererte, trykte blanketter (1). Alternativ 2 vil være mest aktuelt ved bruk av fakturaprogram, mens hva som menes med alternativ 3 er noe uklart. Men i alle tilfeller:

Pass på at fakturaene har en konsekvent nummersekvens uten “hull”, samt at alt er tydelig merket og registrert på en oversiktlig måte slik at alt salg kan etterprøves.


Last ned fakturamal til Excel og Word

Her kan du laste ned mal for faktura, som altså er utarbeidet i Excel-format og i Word format. Det er også laget tilsvarende versjoner for OpenOffice og LibreOffice.

  Velg nedlasting:

  Fakturamal detaljer

  Under ser du fakturamalen, sammen med oversikt-bildet som inngår i regnearket. Klikk for detaljer:

   

  Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

  XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

  Mer info

  Legg igjen en kommentar