Hva skjer hvis jeg blir syk?

sykdom selvstendig næringsdrivendeSelvstendig næringsdrivende blir også slått ut av sykdom og fordi reglene er annerledes enn for arbeidstakere er føre-var-prinsippet å anbefale. Det er lurt å ta forholdsregler ved å sette seg inn i regelverk, rettigheter, muligheter og fallgruver.

Sykdom inntreffer gjerne når det minst passer, og risikoen ved å ikke ha mulighet til å jobbe er relativt høy fordi dette kan få store økonomiske konsekvenser for selvstendig næringsdrivende.

Nils Lavik for jithomassen.no

Viktige forskjeller

For alminnelige arbeidstakere har Norge en av verdens mest generøse sykelønnsordninger, både når det gjelder korttids- og langtidsfravær.

Betingelsene for personlig næringsdrivende står det verre til med, og det er to viktige forskjeller.

  1. FOR DET FØRSTE får ansatte dekket lønn fra arbeidsgiver fra første sykedag, mens du som selvstendig har rett på sykepenger først etter 16 dager.
  2. FOR DET ANDRE får næringsdrivende mindre utbetalt fra NAV det første året en er syk, sammenlignet med vanlige ansatte i en bedrift.

Kort og brutalt fortalt får man som selvstendig altså ikke inntektskompensasjon ved sykdom som setter en ut for en kort tidsperiode, der en alminnelig ansatt får 100% av lønnen fra dag én. Fra og med dag 17 får man utbetalt 80 % av sykepengegrunnlaget sammenlignet med vanlige arbeidstakere. Beregningen av utbetalingsbeløp tar som hovedregel utgangspunkt i gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten de tre seneste årene.

Dyrere å bli syk, verre konsekvenser

Prisen for å bli syk er med andre ord langt høyere for småforetakseiere enn ordinære lønnsmottakere.

Dette kan føre til økonomiske bekymringer som blir en ekstrabelastning i en allerede slitsom sykdomsperiode, der man burde fokusert på ro og fred for å komme til hektene igjen så raskt som mulig.

Mange selvstendig næringsdrivende har dessuten nære og personlige relasjoner til kundene, der det er ens egen kompetanse som er avgjørende for kundeforholdet. Lengre sykdomsavbrekk kan dermed føre til tapte inntekter, fordi kunder ikke har tid til å vente til du kommer deg på beina igjen.

Vurdér situasjonen

Så hvilke muligheter har man når man først ligger der, bortsett fra å bite tennene sammen og holde ut?

Sannheten er at mulighetene er få dersom du først har blitt syk.

Vær derfor i forkant og tenk med utgangspunkt i kjennetegn ved både deg selv og foretaket ditt gjennom ulike sykdomsscenarier, der du vurderer konsekvenser av at du kan bli fraværende.

Jobber du f.eks. deadlinebasert som konsulent med større prosjekter, forståelsesfulle kunder og fleksible frister, slik at en uke eller to hjemme i senga ikke får noe sælig negative konsekvenser hverken for økonomien eller kundeforholdet?

Eller er du nødt til å holde hjulene i gang fra dag til dag f.eks. ved varesalg over disk, slik at du må stenge butikken med null omsetning og inntekt de dagene du er borte?

Tenk også gjennom sykdomshistorikken din – er du en som ofte pådrar deg forkjølelse eller andre mindre alvorlige lidelser som krever at du holder deg hjemme?

Behov for sykeforsikring?

Svaret på disse spørsmålene vil være relevant for eventuelle behov for sykeforsikring som dekker de første 16 dagene. Fra dag 17 og fremover ved lengre sykdomsavbrekk vil nytten av forsikringer avhenge av flere faktorer. Blant annet generelle betraktninger omkring risiko, vurdering av egen helse, samt om du har «god nok» økonomi til å takle en sykdomsperiode med kun 80% av det opparbeidede sykepengegrunnlaget ditt.

Sjekk aller først mulige måter å få utbetalt sykepenger på samme vis som arbeidstakere flest.

Har du f.eks. et enkeltpersonforetak, vurderer å gå over fra enkeltpersonforetak til AS, eller er i planleggingsfasen men uten å ha bestemt deg for selskapsform?

Hvis du har eller etablerer et aksjeselskap og ansetter deg selv har du trygderettigheter på lik linje med alle andre ansatte.

En annen mulighet, hvis du er i oppstartfasen, er å kombinere etableringen med en deltidsstilling et annet sted.

Husk sykemelding!

Hvis du på et tidlig tidspunkt mistenker at sykdommen kommer til å vare i over to uker: kom deg til legen så raskt som mulig! Krav på sykepenger – etter dag 16 – regnes nemlig ikke før den dagen du har fått sykemelding.

Forsikringsmuligheter

Forsikringene som er mest aktuell for selvstendig næringsdrivende kan kjøpes hos NAV, og det er tre alternativer å velge mellom:

80 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag
100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

Premiegrunnlaget blir regnet ut basert på næringsinntekten din de tre foregående årene, og kostnaden er en prosentsats av grunnlaget som vist under (satser fra 26.11.19) med utgangspunkt i et grunnlag på 500 000 kroner:

80 prosent dekning fra 1.–16. sykefraværsdag til 2,3% gir en årlig kostnad på 11 500 kroner.
100 prosent dekning fra 17. sykefraværsdag 1,5% gir en årlig kostnad på 7 500 kroner.
100 prosent dekning fra første sykefraværsdag 7,4% gir en årlig kostnad på 37 000 kroner.

OBS: Forsikringen fra NAV i 12 måneder gjelder kun for inntekt opp til seks ganger grunnbeløpet (6G), som utgjør ca. 599.000 kroner.

Andre alternativer

I tillegg til NAV-alternativene bør personlig næringsdrivende også vurdere forsikringer fra private aktører, og den mest relevante er såkalt sykeavbruddsforsikring. Denne dekker faste kostnader som husleie, strøm, telefon, renter etc. når inntektene blir redusert som konsekvens av at du eller nøkkelpersoner blir syke. Den kan også dekke bortfall av inntekt over 6G, altså inntekt som er høyere enn det forsikringen fra NAV gjelder for.

Når du kontakter forsikringsselskaper, så kommer de garantert til å prøve å prakke på deg flest mulig avtaler.

F.eks. uføreforsikring, yrkesskadeforsikring, «alvorlig-sykdom»-forsikring, helseforsikring som får deg operert på private klinikker på dagen (fordi du som selvstendig næringsdrivende selvsagt ikke har tid eller råd til å stå i helsekø!) – you name it.

Tenk i så fall gjennom situasjonen, ha is i magen og vurdér styrken på behovet ditt for risikoreduksjon før du kjøper noe. Vei ulike tilbud opp mot hverandre, og ikke vær redd for å forhandle deg frem til optimale og prisgunstige avtaler.

Det viktigste er at forsikringsløsningen du eventuelt velger gir deg ro, trygghet og visshet om at et lengre sykefravær ikke kommer til å knekke økonomien. Og sånt sett kan den fort bli gull verdt.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar