Dumme spørsmål: Hva er likviditet?

dumme spørsmålLikviditet er det samme som betalingsevne og betyr dermed i hvilken grad du er i stand til å betale regningene dine. I de fleste tilfeller tilsvarer dette hvorvidt man har nok penger i banken til å gjøre opp for seg.

Begrepet likviditet dukker gjerne opp først når man har lite penger på konto, men det kan være lurt å vite hva det innebærer før det er “krise” – nettopp for å unngå at du havner der.

Hva er likviditet?

Likviditet er virksomhetens evne til å betale for seg, enten det er regninger, lønn eller skatter og avgifter. Vesentlig her er hva du har tilgjengelig av likvide midler: lett omsettelige eiendeler hvor bankinnskudd og kontanter er de mest aktuelle.

Likviditeten er et begrep for lett omsettelige eiendeler som kan brukes til å gjøre opp kortsiktig gjeld.

Hva er god likviditet?

Man har god likviditet dersom løpende utgifter betales i tide og man samtidig har nok til å dekke evt. uforutsette utgifter. Lønnsom drift er ofte en forutsetning for god likviditet, men at kundene dine betaler deg tidsnok hjelper også.

Ved god likviditet har man gjerne en “buffer” på bank-kontoen slik at man ikke får betalingstrøbbel selv om det skulle dukke opp uforutsette utgifter.

Hva er dårlig likviditet?

Dårlig likviditet betyr at man ikke klarer å gjøre opp for seg etter hvert som regningene forfaller til betaling. Underskudd er den viktigste faktoren til dårlig likviditet, men det handler også om planlegging og faktureringsrutiner. Man kan også få dårlig likviditet dersom man investerer mer enn man burde i langsiktige investeringer.

Ved dårlig likviditet klarer man ikke å gjøre opp for seg fortløpende, som fort kan bli en ond sirkel dersom det går til purring og inkasso.

Hvordan kan man bedre likviditeten?

Heldigvis finnes det flere måter å bedre likviditeten på. Jeg har allerede nevnt planlegging og faktureringsrutiner: dette handler om å vite hvilke utbetalinger som kommer når. Et likviditetsbudsjett kan hjelpe deg med dette (se link for gratis mal for likviditetsbudsjett under).

Kortsiktige lån kan også bedre likviditeten på kort sikt, men dette bør unngås hvis mulig. Gode rutiner og planlegging er den beste fremgangsmåten.

Lær mer om likviditet

Her er flere artikler relatert til likviditet:

Har du et dumt spørsmål?

Dumme spørsmål er naturligvis ikke egentlig dumme, men noe mange lurer på og ikke våger å spørre om.

Det som virkelig er dumt er å ikke spørre.

Har du et dumt spørsmål? Spør her.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar