Slik starter du aksjeselskap – steg for steg

Etter forenklinger i aksjeloven de siste årene velger stadig flere aksjeselskap som virksomhetsform. Her er noen konkrete tips til deg som vurderer å starte AS, samt en steg for steg guide til hvordan du gjennomfører selve prosessen.

Hvert år stiftes det nesten 25 000 AS, og det er den selskapsformen som øker mest. Mye av grunnen til det er lavere krav til egenkapital (aksjekapital) for å starte aksjeselskap.

Lavere krav til aksjekapital

For noen år siden ble kravet til aksjekapital satt ned fra 100 000 til 30 000 kroner.

Årsaken var at myndighetene ønsket lavere terskel for oppstart, for slik å øke AS-andelen på bekostning av enkeltpersonforetak.

Dette kravet betyr i praksis at den som starter aksjeselskap må bruke 30 000 kroner av egne midler for å starte selskapet. Pengene blir satt inn på selskapets konto og kan brukes til å dekke kostnader.

Flere endringer i aksjeloven

Aksjeloven står sentralt, og den har skritt for skritt blitt kraftig forenklet de seneste årene.

Et eksempel er at du du nå kan være både daglig leder og styreleder, uten krav til å ha med deg minst ett varamedlem i tillegg. Et annet eksempel er at det i 2017 ble enklere å drive AS-et heldigitalt, uten dokumentasjon i form av papirer.

At myndighetene stadig forenkler er også endringene i 2019 et godt eksempel på, da det både ble enklere å ta ut utbytte samt å avvikle selskapet.

ENK eller AS?

Mange gründere er usikre på om AS eller enkeltpersonforetak (ENK) er best for dem.

Hva man bør velge avhenger av en rekke faktorer. De fleste eksperter er likevel enige om at AS er det mest hensiktsmessige alternativet for de aller fleste, og spesielt etter at kravet til aksjekapital ble satt ned til 30 000.

Vi har tidligere skrevet en artikkel om fordeler og ulemper med AS versus ENK.

Slik oppretter du aksjeselskap

I likhet med øvrig regelverk rundt det å starte og drive aksjeselskap, har også selve registreringsprosessen blitt forenklet. Man må likevel gjennom noen formaliteter og dokumentasjonskrav, men disse bør være overkommelige for de fleste.

Her er en komplett, steg for steg, guide til å opprette og registrere aksjeselskap.

Vi har delt den inn i tre faser:

1: Sjekk navn og domene: pass på at ingen andre aksjeselskap heter det samme, og at domenet du vil ha er ledig.

Her finner du tips til navnevalget.

2: Stift selskapet: dette gjør du heldigitalt via Altinn og krever informasjon om hvem som stifter selskapet

3: Registrér selskapet i Foretaksregisteret: slik at selskapet får et organisasjonsnummer og kan starte driften

1: Stiftelse av aksjeselskap

Logg deg inn og start prosessenAltinn her.

Husk at du når som helst kan kontakte brukerveiledningen ved Brønnøysundregistrene på tlf. 75 00 75 00 hvis du står fast.

1) Om selskapet: Her legger du inn navn og virksomhet (hva selskapet skal drive med).

2) Stiftere og aksjetegning: Stifteren vil oftest være deg selv. Klikk Legg til person hvis dere er flere.

Aksjetegning: Den summen stifterne skal betale per aksje. Dette kan være alt fra 1 aksje til 30 000 kroner, til 30 000 aksjer til 1 krone pr stykk. Velg ordinære aksjer.

3) Aksjekapital: Her blir aksjekapitalen og aksjenes pålydende overført automatisk fra forrige side. Her fyller du også inn fristen for innbetaling, og det kan være lurt å sette denne litt frem i tid slik at du får tid til å få fikset bedriftskonto i banken din (se punkt lengre nede).

Tinginnskudd: gjelder kun dersom du stifter selskapet med annet enn pengebeløp, f.eks. maskiner og annet fysisk utstyr.

4) Utgifter ved stiftelsen og særskilte rettigheter: Stiftelsesutgifter er gebyr for registrering i Foretaksregisteret på 5570 kroner. La gjerne selskapet dekke stiftelsesutgiftene, og hak i så fall av «Ja».

Særskilte rettigheter: ikke aktuelt for særlig mange.

5) Styre og revisjon: Stifter du selskapet alene vil du oftest være både daglig leder og styreleder, legg inn flere styremedlemmer ved behov. De fleste småselskaper velger bort revisor, siden dette ikke lenger er lovpålagt og småselskaper klarer seg fint uten.

6) Vedtekter: Disse består av minstekrav og frivillige punkter og minstekravene genereres automatisk basert på tidligere inntastet info. De fleste har ikke behov for ytterligere vedtekter, men det kan likevel være fornuftig for noen.

7) Signering av stiftelsesdokument: Her er all info du har fylt inn summert opp. Signér elektronisk.

8) Opprett en konto i banken: betal inn de 30 000 som er påkrevd. Få bekreftelse fra banken.

….og dermed er du ferdig med stiftelsesprosessen! For smågründere flest tar dette maks en halvtime, så unngå for all del å falle for fristelsen til å betale i dyre dommer til konsulentselskaper som i alskens google-annonser tilbyr å gjøre dette for deg.

Unntaket er naturligvis dersom det er mer kompliserte forhold ved stiftelsen.

2: Registrering av selskapet i Foretaksregisteret

Dette må gjøres senest tre måneder etter at stiftelsesdokumentene har blitt signert, og før du starter med aktiv drift. Registreringen krever to vedlegg:

Stiftelsesdokument med vedtekter: stiftelsesdokument for aksjeselskaper inneholder informasjon om selskapet, stifterne, styret osv. Det skal også inneholde selskapets vedtekter (se pkt. 6 over). Du finner mer informasjon og eksempel på stiftelsesdokument her.

Bekreftelse på bankinnskudd: bruk bekreftelsen du fikk i punkt 8 over.

Slik registrerer du aksjeselskapet ditt:

1) Gå til Samordnet registermelding på Altinn, og logg deg inn (eller følg lenken i du fikk i innboksen da du stiftet selskapet)

2) Følg instruksene («registrere ny virksomhet», «organisasjonsform» etc).

Det meste i den påfølgende registreringsprosessen er utfyllinger som ikke trenger grundigere utdypning, eller som du kopierer direkte fra vedtektene i stiftelsesdokumentet. Klikk spørsmålstegnene hvis noe er uklart.

3) Når hele registermeldingen er utfylt, skal du legge ved stiftelsesdokument og vedtekter. Avslutt med kontroll på at alt er korrekt utfylt, signatur og innsendelse.

4) Når foretaket er registrert får du en firmaattest. Husk at virksomheten i AS-et ikke kan starte før det er offisielt registrert

5) Når du har mottatt organisasjonsnummeret: kontakt banken du tidligere har opprettet aksjekapital-konto i. Da aktiverer banken kontoene, slik at de blir tilgjengelige.

Nå er alt klappet og klart, og du skal drive selskapet og begynne å tjene penger.

Mer om aksjeselskap og regnskap

Også andre artikler i databasen vår kan være relevant for AS-etablerere, eksempelvis bedriften min er registrert og på plass – hva nå? og fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Hvis du er helt ny på regnskap kan det også lønne seg å lære litt om regnskap. Eller kanskje du allerede er klar til å gjøre regnskapet selv? Da burde du sjekke ut XCELLO, som passer perfekt for småselskaper.

Lykke til!

Nils Lavik for jithomassen.no

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar