Bedriften min er registrert og på plass – hva nå?

bedriften min er på plassUndersøkelser viser at tre av fire bedrifter går konkurs innen fem år, derfor er oppstartsfasen kritisk. Dette må du gjøre for å få bedriften opp å gå raskest mulig, slik at du ikke blir en del av konkurs-statistikken.

Nils Lavik for jithomassen.no

Folk som er i tenkeboksen om hvorvidt de i det hele tatt skal starte for seg selv, vil vi oppfordre til å lese de to artiklene om strategisk analyse og forretningsplanlegging. Disse tar i større grad tar for seg prosessen før selve etableringen.

Her fokuserer vi derimot på noen forhold som er relevant å tenke på for å komme seg gjennom den første fasen og få bedriften opp og gå – for på den måten å øke sannsynligheten for fremtidig overlevelse og suksess.

Realistisk budsjett og tilstrekkelig med kapital

Mange etablerere undervurderer tidsaspektet etter oppstart, og når inntektene kommer inn. Regninger må som kjent betales selv om du ikke har nevneverdig omsetning ennå. Sjekk i den forbindelse også artikkelen vår om støttemuligheter og veksthjelp.

Manglende oversikt over rapporteringskrav

Sett deg godt nok inn i hvilke krav som stilles til akkurat din bedrift, og hva og til hvem du må rapportere. Det er ikke uvanlig å få alvorlige problemer ved ikke å overholde rapporteringsfristene til det offentlige.

Husk også at det vil være plikter selv om du i perioder kanskje ikke har aktivitet i foretaket.

Viktige datoer for næringsdrivende er også relevant å ha en oversikt over som sjekkliste for å søke mer informasjon, siden også mange mindre virksomheter i tiden etter oppstart må forholde seg til disse.

Husk skatter og avgifter!

Selvstendig næringsdrivende skal betale forskudsskatt fire ganger i året, og størrelsen på beløpet er basert på forventet overskudd. Konsekvensen av å ikke betale for en termin innen fristen, kan bli at du må betale for hele året i ett jafs. Har du ikke penger, kan tvangsinnkreving bli resultatet – ikke akkurat en ønskesituasjon i en økonomisk sårbar oppstartsfase.

Som nystartet firma uten forventet overskudd vil forskuddsskatten være null, men husk at feks. et godt førsteår vil gi høy forskuddsskatt neste år. Juster denne ned dersom første året var et unntak.

For dårlige faktureringsrutiner

Fakturér kunden så snart oppdraget er fullført eller salget gjennomført. Det er viktig å få pengene inn raskt. Dette betyr mye for likviditeten, og din evne til å betale bedriftens forpliktelser. I skriftlige avtaler med kunder: få med når fakturering skal skje.

Fradrag for forberedelse

Denne muligheten er ukjent for mange. Ordningen vil lette den økonomiske situasjonen ved at man kan få godkjent inntil de fem årene før etableringen som oppstarstsår. I så fall kan en få endret ligningen etterskuddsvis, med fradrag som resultat. Mer informasjon her.

Vær obs på svindlere

Når man er ny, uerfaren og sårbar i oppstartsfasen, så er sjansen stor for at aktører som ikke har rent mel i posen kontakter deg. Brønnøysundregistrene har en tipsside om hva man bør tenke på.

Arbeidsledig?

Mange som etablerer eget foretak følger drømmen sin etter å ha blitt arbeidsledig. Et nytt regelverk gjør det nå mulig å motta dagpenger i oppstartsfasen.

Skaff regnskapsfører

Eller bruk XCELLO som hjelpemiddel for økonomistyringen. Jo mindre tid du bruker på ting du ikke kan selv, dess mer tid frigjøres til fullt fokus på det du kan aller best – realisering av forretningsidéen din og klingende mynt i kassa.

HMS og arbeidsmiljølovgivning

Kravene på dette området varierer sterkt fra bransje til bransje samt antall ansatte. Men selv enkeltpersonforetak med én ansatt må ha et HMS-system, og kravene øker etter hvert som bedriften vokser.

Dette er relevant også i en oppstartsfase, siden sjansen for besøk fra Arbeidstilsynet blir større jo lengre bedriften din har eksistert.

For små bedrifter uten aktiviteter som er risikofylte, trengs ikke noe komplisert og omfattende HMS-system. Men du må uansett ha kvalitetsdokumentasjon i form av et internkontrolldokument i henhold til internkontrollforskriften, som viser at bedriften drives etter relevant lov- og regelverk og er tilpasset de områdene du opererer innenfor.

Hva sier forskningen?

Det har vært lite forskning rundt oppstartsutfordringer for småbedrifter, men Huang og Browns rapport er et unntak som det kan være nyttig å ta i betraktning.

Ca. 40 prosent vurderte salg og markedsføring som et problem, der både manglende kompetanse og for lite penger avsatt i budsjettene sto sentralt. Rundt 15 prosent rapporterte om ledelsesutfordringer generelt, og personalledelse spesielt.

Tid er den største utfordringen

Den største utfordringen var likevel TID. Svært mange undervurderer hvor mange arbeidstimer som faktisk kreves for å karre seg gjennom det første, krevende året. Det kommer ofte mange uventede arbeidsoppgaver etter hvert som tiden går, og som gründerne ikke hadde tatt høyde for i forkant av etableringen.

Offentlig hjelp er gratis

Til sist: Det finnes hjelp å få. Et stort antall bedrifter har spesialisert seg på oppstartsrådgivning, men disse tjenestene er kostbare. Det er god, gratis bistand å få hos Altinn. Skatteetaten arrangerer dessuten gratiskurs rundtom i landet (med fokus på skatt, merverdiomsetningsavgift etc). Også Innovasjon Norge vil være behjelpelige med kunnskap og erfaring, selv om de nok har større fokus på idé- og forretningsutviklingsfasene i forkant av etableringen.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar