Nye regler for skattemelding

Nye regler for skattemelding

I slutten av februar sendte Skatteetaten ut informasjon til aksjeselskaper om at de må rapportere 2021 regnskapet via regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er feil.

Bakgrunnen for brevet som ble sendt ut er forenkling av skatterapportering for næringsdrivende og at skatteopplysninger skal gis i “standardisert digitalt format”.

Den klare meldingen var at skatterapporteringen for regnskapsåret 2021 må leveres fra et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

jithomassen.no har blitt kontaktet av frustrerte lesere, og ikke bare er Skatteetaten lovlig sent ute når en så vesentlig endring gjelder et allerede påbegynt regnskapsår.

I tillegg er informasjonsflyten rundt dette er både feilaktig og forvirrende. Les hele brevet som ble sendt ut nederst i denne saken.

AS kan rapportere direkte i Altinn frem til 2023

Skatteetaten skriver i brevet at “endringen gjelder fra og med inntektsåret 2021 som skal leveres i 2022”, men viser samtidig til sin egen informasjonsside som sier følgende:

“Aksjeselskap mv. som tidligere har brukt næringsrapport skatt må fra inntektsåret 2021 sende inn i annen løsning. De kan enten velge å sende skjemaene direkte via skatteetaten.no og altinn eller via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Fra inntektsåret 2023 må aksjeselskap mv. sende via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.”

Det er med andre ord først fra inntektsåret 2023 (som skal leveres i 2024) at aksjeselskaper MÅ sende inn via system, og ikke fra inntektsåret 2021 slik brevet lyder.

Vi har fått bekreftet fra fagansvarlig i Regnskap Norge at denne tolkningen er riktig (25.03.21).

Men…

For det er et lite “men” her:

Næringsrapport skatt fjernes

Man kan altså velge å rapportere direkte i Altinn både for 2021 og 2022, men Næringsrapport skatt fjernes fra og med regnskapsåret 2021.

Det betyr i utgangspunktet manuell utfylling av skatteskjemaene, som er en mer komplisert prosess enn den forenklede rapporteringen i Næringsrapport skatt.

Skatteetaten tillater dermed manuell rapportering i to år til, men gjør det vanskeligere for deg.

Denne “agendaen” er kanskje også årsaken til at de sender rundt uriktige opplysninger: for å få flest mulig over på system først som sist.

Det er verken rettferdig overfor de som ønsker å fylle ut skatteskjemaer manuelt, eller de som har best kontroll på regnskapet sitt i regneark.

Du kan fortsatt gjøre regnskapet med regneark

Dermed kan alle som i utgangspunktet oppfyller kriteriene for dette, fortsette å gjøre regnskapet i regneark.

Har du tidligere brukt næringsrapport skatt blir rapporteringen annerledes.

Du kan enten:

  • Fylle ut skatteskjemaene manuelt (for inntektsåret 2021 og 2022)
  • Bruke en årsoppgjørsløsning på nettet
  • Bruke årsoppgjørsfunksjonen til et regnskapsprogram
  • Sette ut årsoppgjøret til en regnskapsfører
  • Håpe Skattetaten gjenåpner Næringsrapport skatt
  • Ha litt is i magen og vente på nye løsninger

Nye løsninger skal man ikke se bort fra, for her har Skatteetaten brått skapt et nytt behov som noen burde vite å utnytte.

Ikke bli overrasket om det popper opp rimelige alternativer som “erstatter” Næringsrapport skatt.

Ny skattemelding for enkeltpersonforetak

De fleste enkeltpersonforetak vil være unntatt kravet om levering via system. For disse vil det komme en ny løsning som erstatter Næringsrapport skatt.

Men det er lett å bli forvirret når Skatteetaten skriver at “de fleste enkeltpersonforetak må sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram fra og med 2023”.

Lenger nede på informasjonssiden står det nemlig:

“Noen enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning over 50 000 kroner vil få mulighet til å levere via en ny løsning. Det gjelder enkeltpersonforetak som ikke har regnskaps- eller revisjonsplikt samt enkelte bransjer.”

For ordens skyld er ikke enkeltpersonforetak regnskapspliktig med mindre de har over 20 millioner i verdier, eller mer enn 20 ansatte.

Det betyr slik jeg forstår det at de fleste enkeltpersonforetak er unntatt og vil få muligheten til å levere via den nye løsningen som erstatter Næringsrapport skatt.

Ny løsning gjelder ikke for aksjeselskaper

Den nye løsningen som kan brukes av enkeltpersonforetak fant Skattedirektoratet det, ifølge Regnskap Norge, ikke “kostnadsmessig forsvarlig” å utvikle for aksjeselskaper med enkle forhold.

Man det er tydeligvis forsvarlig å skyve denne kostnaden over på de minste aksjeselskapene – og det i tillegg to år før tiden.

Forskriftsendringen som skal forenkle innsending av skatteopplysninger virker derfor mot sin hensikt hva mindre AS angår.

Og informasjonen rundt forenklingen er alt annet enn enkel å forholde seg til.

Skatteetaten har ikke besvart min henvendelse/sak enda, jeg oppdaterer denne artikkelen dersom det kommer frem nye opplysninger der.


Her er hele brevet som ble sendt ut (datert 24.02.21):

I 2022 må aksjeselskapet ditt sende inn skattemeldingen fra et regnskapssystem eller årsoppgjørssystem

Skattemeldingen som selskapet ditt skal levere nå i vår for inntektsåret 2020, kan du levere i Altinn eller via Næringsrapport skatt slik du pleier. For skattemeldingen som selskapet skal levere våren 2022 for inntektsåret 2021, er ikke dette mulig lenger. Da må selskapet levere skattemeldingen via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Du bør derfor allerede nå undersøke om du har et regnskaps- eller årsoppgjørssystem som støtter innsending av skattemelding.

Hva er årsaken til endringen?

Årsaken til endringen er en ny forskrift som krever at alle selskap skal levere skattemeldingen på standardisert digitalt format. Det betyr i praksis at skattemeldingen må leveres direkte fra regnskaps- eller årsoppgjørssystemet. Endringen gjelder fra og med skattemeldingen for inntektsåret 2021, som du skal levere våren 2022.

Har du spørsmål? Ta kontakt med en regnskapsfører eller systemleverandør

Skatteetaten kan dessverre ikke gi deg råd om hvilket regnskaps- eller årsoppgjørssystem du bør velge, eller svare på om ditt system støtter innsending av skattemelding. Hvis du trenger hjelp til dette, bør du be om råd hos en regnskapsfører eller ta kontakt med en leverandør av regnskaps- eller årsoppgjørssystemer.

Du finner informasjon om forskriftsendringen her: skatteetaten.no/leveringviasystem.

Med hilsen
Skatteetaten

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

2 kommentarer om “Nye regler for skattemelding”

Legg igjen en kommentar