Spørsmål fra leserne (2)

Jeg får en del spørsmål fra lesere av jithomassen.no og mange ganger spør de om noe som jeg er helt sikker på at flere av dere lurer på eller kan ha nytte av å lese.

Derfor kommer jeg til å samle noen av disse spørsmålene og publisere de på nettsiden (uten å navngi noen). Her er andre runde av leserspørsmål som er innom tidligere års udnerskudd, privat utstyr til enkeltpersonforetak, kundebetalinger i valuta, klage på regnskapsfører og varelager.

Før jeg begynner vil jeg gjerne også nevne at jeg desverre ikke alltid har tid til å svare utfyllende uten å ta betalt for tiden jeg bruker. Har du et spørsmål er det likevel bare å spørre, så finner vi ut av det. Bruk kontaktskjemaet hvis du har noe du lurer på.

Tidligere års underskudd

Spørsmål:

Lurer på hvordan jeg fører tidligere års underskudd? Skal dette føres til fratrekk på årets overskudd?

Svar:

Tidligere års underskudd skal normalt være med i ligningspapirerene fra i fjor med fremførbart underskudd, dette vil redusere skatten på overskuddet du har i år.

Privat utstyr til enkeltpersonforetak

Spørsmål:

Hei. Har hatt lydfirma-as, sammmen med 2 andre. som ble avviklet i 2015. Vi delte utstyret. Utstyret ble ikke skrevet i null i gamle selskapet. Driver nå et firma som leier ut lyd og lys utstyr. Kan jeg få taksert det gamle utstyret og putte det inn som driftsmiddel i enkelt manns foretaket?

Svar:

Det korte svaret er ja. I ditt tilfelle tror jeg det vil være snakk om at du tar privat utstyr inn i enkeltpersonforetaket og at man ikke skal blande inn et gammelt nedlagt AS i “problemstillingen”. Men ved en fornuftig pris/taksering så er det ingenting i veien for det. Husk at du ikke skal beregne MVA på dette.

Kundebetalinger i valuta (USD)

Spørsmål:

Hei, jeg har ett spørsmål om regnskapet. Jeg har mange kunder i utlandet og blir ofte betalt i USD.
Hvordan man må bokføre regningen er enkelt:
Regning:
1500 / 3100    1000 $ ~ 9000 kr

Betaling
annen valutakurs 1000 $ ~ 8500 kr

Bankgebyr 30 kr
på kontoen fikk jeg 8470 kr

Valutatap 500 kr

Hvordan må jeg bokføre indbetalingen?
Jeg har tenkt på:

Valutatap
8160 / 1920  500 kr

7700 / 1920    30 kr (hvis banken trekkes gebyr)
7700 / 1500 (hvis kunden trekkes en gebyr til overføring, det betyr en gebyr kan oppså to ganger)
1920 / 1500  8470 kr

Svar:

Betalingen kan du føre slik:

9000,-     /K1500 (Hele kundefordringen må gjøres opp med opprinnelig beløp)
8470,-     D1920/ (Beløpet som faktisk går inn i bank må føres debet bankkonto)
500,-       D8160/ (Valutatap)
30,-         D7770/ (Bank-gebyr)

Kontospørsmål og kreditnota

Spørsmål:

– Jeg finder ikke noe konto 7700 i naeringsoppgave, skal jeg bruke Post 6995?

– Jeg har kjøpt oversettingsprogramvare og vet ikke hvilken konto jeg skal bruke. kanskje 6400 eller 6800? Lisensen er gyldig i ett år tror jeg.

– Jeg tror jeg kan anvende naeringsoppgave skatt. På hvilken må jeg bokføre privatkonto?

– Det fanns også litt krangel med kunden om kvalitet. Vi ble enig at dere betaler mindre penger enn det står på regningen. Hvordan bokføres det?

Svar:

Hvis du tenker på næringsoppgave skatt, så har de en konto der som heter 7705, den kan du bruke.

6800 høres ut som en ok konto for oversettingsprogramvare.

På næringsoppgave skatt er det ikke nødvendig å bokføre privatkontoene, men du kan overføre dette til 2050 egenkapital.

Hvis kunden skal betale mindre penger bør du lage en kreditnota, det vil si at du lager en faktura med negativt beløp på det som kunden skal få i avslag.

Klage på regnskapsfører

Spørsmål:

Jeg vil gjerne vite om det finnes en institusjon der man kan klage om regnskapsførere basert på kvalitet på tjeneste.

Jeg eier et AS og er involvert å løse et konflikt med min gamle regnskapsfører. De har ikke levert annen hver måneds rapportering, lønnslipper og prøver å fakturere meg omtrent 110.000 for bokføring av et AS med 1-2 ansatte.

Regnskap mitt er ryddig og bli levert sortert, på rekkefølge (dato) og med notater. Så det er ikke der problemet ligge heller.

Svar:

Regner med at regnskapsfører er autorisert og medlem av Regnskap Norge, som “garanterer” en viss kvalitet på utført arbeid. De har et klageorga som du kan henvende deg til.

Varelager

Spørsmål:

Hei, jeg lurer på varetelling/varelager. Har varelager på kr. 6000 31.12. Hvis jeg fører dette D=Varelager 1460 og K=Varekostnad 4005, får jeg feil i Balaanseregnskapen… Hvordan er best at gjøre dette?

Svar:

Det vanlige er at du har en saldo på konto 1460 Varelager fra tidligere år, og dermed blir denne saldoen utgangspunktet for denne registreringen. Dersom du for eksempel har 5000 på varelager fra før, skal du registrere en endring i varelager på 1000, slik at utgående saldo blit 6000 31.12. I et slikt tilfelle vil registreringen være 10003,- debet 1460 Varelager, kredit konto 4090 Beholdningsendring.

Lei av dansende grafer og kolonnediagram? XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet. Mer info

Legg igjen en kommentar