Unngå «pizzaskatten» på overtidsmat

Mange bestiller en pizza til jobben når man har sene kvelder på kontoret og det begynner å rumle i magen, men det er ikke alle som er klar over hvilke regler som gjelder for overtidsmat.

MERK AT DENNE ARTIKKELEN ER UTDATERT: les om reglene for overtidsmat som gjelder fra og med 2019 her.

Leser du videre kan du unngå å havne i en situasjon hvor en må betale den såkalte «pizzaskatten».

Fravær fra hjemmet over 12 timer

Reglene for mat ved overtid kommer til anvendelse når den ansatte er pålagt å jobbe overtid og har et «fravær fra hjemmet på over 12 timer». I en slik formulering ligger det at man også skal regne med reisetiden til og fra arbeidsstedet.

Det vil si at med en reisetid på 1 time hver vei til og fra jobb, så kan man få fradrag for overtidsmat dersom man arbeider 10 timer eller mer i løpet av en dag.

Hva som ligger i «pålagt» overtid er noe mer uklart. Sannsynligvis arbeider ikke den ansatte overtid uten at det er nødvendig, og i mange tilfeller foreligger det heller ikke en direkte ordre fra en overordnet. I praksis vil jeg tro at all overtid regnes som «pålagt» overtid i de fleste bedrifter i denne sammenheng.

La arbeidsgiver betale

Den enkleste måten å ordne mat ved overtid på er at arbeidsgiveren betaler for et «rimelig måltid mat» (ingen tydelig beløpsgrense), og fører dette i regnskapet på konto 5915 Overtidsmat. Merk at at betalingen må skje fra arbeidsgivers konto, dersom den ansatte kjøper mat selv er nemlig reglene strengere.

Etter «Skattedirektoratets forskuddsskatt for trekkfrie matpenger ved overtid» kan arbeidstaker få dekket inntil 92 kroner skattefritt (satsen gjelder for 2017 og endrer seg litt hvert år), mens overskytende beløp blir å anse som en skattepliktig ytelse, denne beløpsgrensen gjelder både dersom dekningen skjer ved refusjon av utlegg/kvittering eller som en udokumentert godgjørelse av matpenger/overtidsmat.

Når man snakker om “pizzaskatt” er det med andre ord en dette man refererer til. Hvis en ansatt har dekket overtidsmat av egen lomme og skal få refusjon etter regning, vil nemlig refusjon utover 92 kroner per overtidsmåltid være skattepliktig, derav “pizzaskatten”.

Overtidsmat for selvstendig næringdrivende

Selvstendig næringsdrivende må forholde seg til den samme «12-timers regelen» som en vanlig ansatt, og de har også en grense på 92 kroner for denne typen kostnader, som må dokumenteres med originalbilag.

Det vil si at de kan få fradrag for overtidsmat med inntil 92 kroner, men ikke mer enn dette. Hvis for eksempel den totale regningen fra Pizzabakeren er på 160 kroner, så vil 92 av disse kunne fradragsføres i regnskapet, mens 68 vil være å anse som en privat utgift.

Merverdiavgift

Husk at det ikke er fradragsrett for merverdiavgift på utgifter til overtidsmat.

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar