Fradrag for hjemmekontor

Dersom du har hjemmekontor kan du få fradrag for dette i regnskapet, men bare dersom kontoret utelukkende brukes til kontor.

Har du hjemmekontor i en del av kjellerstuen eller på gjesterommet er det nemlig ikke lenger snakk om et hjemmekontor i skatterettslig forstand og du har dermed ikke fradragsrett.

Hjemmekontor i enkeltpersonforetak

Driver du enkeltpersonfortak kan du bruke et standardfradrag for hjemmekontor som er årlig beløp på 1700 kroner (2016). Mange tror dette beløpet er månedlig, men det stemmer ikke. Det er med andre ord ikke noen «gullgruve» å benytte seg av et slikt fradrag. Beløpet føres i næringsoppgaven post 7700, eventuelt i næringsrapport skatt post 7705.

En annen mulighet er å kreve fradrag for faktiske kostnader, for eksempel andel strøm, kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold, etc. Disse kostnadene må kun referere seg til hjemmekontoret og ikke boligen forøvrig. Leier du bolig kan dette være skjønnsmessig andel av leiekostnadene som føres på post 6300 i næringsoppgaven, og gitt det lave standardfradraget kan faktiske kostnader være et mer lønnsomt alternativ.

Hjemmekontor som ansatt

Er du ansatt i eget aksjeselskap kan få dekket kostnader til leiekontor av virksomheten. Også her kan man benytte seg av standardfradraget på 1700 kroner i året, som i et ansattforhold vil være en skattefri godtgjørelse for den ansatte. Likeledes kan man velge å heller kreve fradrag for faktiske utgifter til hjemmekontoret, når disse kan knyttes direkte til kontordelen.

Lei kontor av eget aksjeselskap

Driver du aksjeselskap har du muligheten for å leie kontor av deg selv privat, en mulighet du ikke har dersom du driver et enkeltpersonforetak. Denne løsningen gir deg potensielt skattefrie leieinntekter og aksjeselskapet får fullt fradrag for leiekostnaden i sine regnskaper. Men det er ikke bare å leie ut et hvilket som helst rom i huset på denne måten. Skatteetaten har en rekke punkter de vurderer et slikt leieforhold.

En formell leiekontrakt må være på plass og veiledende leiepris vurderes ut fra markedsleie, videre må kontoret ha egen inngang, vanlige kontorfasiliteter og være avlåst i forhold til resten avboligen. Kontordøren må være skiltet og kontoradressen oppgitt kataloger, på nettet, osv. Virksomheten må drives fra dette kontoret i vanlig arbeidstid og firmaet kan ikke ha andre lokaler.

Unngå skattesmell ved salg av bolig

Vær obs på at den andel av din bolig som benyttes som hjemmekontor kan utgjøre en skattesmell ved salg av boligen. Dersom du selger med gevinst vil nemlig den forholdsmessige delen av boligen som benyttes til hjemmekontor, måtte skattes av.

«Næringsdrivende som har hjemmekontor, regnes ikke å bo i den del av boligen som brukes i næringsvirksomheten. Når boligen selges, skal det derfor betales skatt på den forholdsmessige delen av gevinsten som gjelder hjemmekontoret.» Skatteetaten.no

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar