Spørsmål fra leserne (6)

Hvordan fører jeg stiftelseskostnader? Må jeg opprette firma eller kan jeg få inntekten privat? Hva om det mangler bilag? Hvor fører jeg skyldig merverdiavgift? Må sameiet vårt sende årsregnskap?

Jeg får en del spørsmål fra lesere av jithomassen.no og mange ganger spør de om noe som jeg er helt sikker på at flere av dere lurer på eller kan ha nytte av å lese. Derfor samler jeg noen av spørsmålene og publiserer de på nettsiden (anonymisert).

Denne runden av leserspørsmål som er innom følgende temaer:

  • Regnskapsføring av stiftelseskostnader (registreringsgebyr i Foretaksregisteret)
  • Skatt inntekt og firma
  • Manglende bilag
  • Skyldig merverdiavgift
  • Årsregnskap for boligsameie

Regnskapsføring av stiftelseskostnader

Spørsmål:

Hei! Jeg har et nystartet AS (2018) og har bestemt meg for å føre regnskapet selv. Etter registrering har banken trukket gebyr på kr 5570 for registrering i foretaksregisteret. Jeg er usikker på hvordan jeg skal føre det. Kostnader? Balanse?

Svar:

Hei. Skjønner godt at du stusser på denne føringen for den kan være litt vrien.

Normalt er at det står i stiftelsesdokumentene at selskapet skal dekke denne kostnaden, og det blir dermed utgangspunkt for svaret mitt. For selv om ASet skal dekke kostnaden, så er ikke dette en regnskapsmessig kostnad som gir regnskapsmessig fradrag, derfor må man registrere denne direkte mot egenkapitalen. Det vanlige er å bruke konto 2036 Stiftelsesgebyr fremfor en kostnadskonto.

Føringen av fakturaen blir dermed DEBET 2036 Stiftelsesgebyr og KREDIT 2400 Leverandør (Brønnøysund).

Deretter registrerer du betalingen med DEBET 2400 Leverandør (Brønnøysund) og KREDIT 1920 Bank.

Dersom du som eier har lagt ut for denne på vegne av selskapet kan du registrere den slik:

DEBET 2036 Stiftelsesgebyr og KREDIT 2915 Gjeld til eier.

Husk at du også må legge inn skattemessig fradrag for denne kostnaden på side 4 i Næringsoppgaven ved levering av skatteskjemaene, for dette er en kostnad med skattemessig fradrag selv om den ikke har regnskapsmessig fradrag.

Og jeg er helt enig i at dette er unødvendig komplisert, men slik er reglene.

Skatt, inntekt og firma

Spørsmål:

Hei!

Jeg har et par spørsmål i forbindelse med skatt, inntekt og firmakonto:

• dersom man selger bilder og/eller filmklipp via nett (via utenlandsk hjemmeside), må man opprette firma (enkeltpersonsforetak) til dette? Og ha egen firmakonto?

• eller kan man bruke privat konto, og så betale inntektsskatt på dette? Uten å opprette noe firma.

Er det ellers noen feller man må unngå i et slikt tilfelle?

Svar:

Om du må opprette firma eller ikke går på vurdering av din virksomhet som “hobby eller næring”, og da har man to sentrale vurderingskriterier:

  • Omfanget av virksomheten
  • Om virksomheten er egnet til å gå med overskudd eller ikke

Hvorvidt du selger via en utenlandsk nettside eller fra et annet sted, har ikke så mye å si.

Man kan ikke betale vanlig inntektsskatt på en slik inntekt, om det er snakk om næringsvirksomhet.

Vil anbefale at du leser deg opp om hobby eller næring på Altinn, for grensen kan være noe flytende og jeg vil anbefale å kontakte Skatteetaten om du er usikker.

Manglende bilag

Spørsmål:

Etter året som har gått sitter vi igjen med en lang liste over manglende bidrag i regnskapet. F.eks: “2018-03-14 – Flügger – 1468 kr”, “Q-Park – 129 kr! osv. Jeg har prøvd å ringe til f.eks Flügger for å skaffe det manglende bidraget, men det var liten eller ingen hjelp å få.

Hvordan kan man løse dette? Hvordan kan man skaffe manglende bidrag?

Svar:

Jeg vet ikke om annen måte å få igjen et manglende bilag på enn å kontakte leverandøren og få en kopi. Min erfaring er at de fleste som driver seriøst er behjelpelige med fakturakopier.

Det enkleste er uansett å ta vare på det opprinnelige bilaget og det virker som om dere bør få bedre rutiner på dette.

Små beløp vil kunne kostnadsføres med grunnlag i kontoutskriften og evt. med en forklaring, men ved veldig mange slike opererer man litt i grenseland. Uten faktura kan man dessuten heller ikke kreve mva-fradrag.

Skyldig merverdiavgift

Spørsmål:

Hei og godt nytt år. Skal gjøre ferdig 2018 og starte på 2019. Vi har ikke betalt skyldig mva for 2018 ennå. Skal betale innen fristen 10.feb. Hvordan skal det føres i 2018 og 2019 regnskapet for å bli riktig. Håper du kan svare. På forhånd tusen takk for hjelpen.

Svar:

Skyldig mva vil normalt bokføres automatisk mot konto 2740 i regnskapet (når du kjører/oppretter mva melding), så når du skifter år blir denne saldoen med deg videre i den inngående balansen for neste år. Det vil si at det blir riktig å la saldo på 2740 stå som skyldig mva 31.12.2018 skal stå der og bli med inn i 2019. Husk at dette beløpet skal tilsvare skyldig beløp for 6. termin 2018, som betales 10. februar 2019.

Om du har årstermin for mva skal beløpet tilsvare skyldig mva for hele 2018.

Årsregnskap til Brønnøysund for boligsameie

Spørsmål:

Jeg er med i et boligsameie som har 19 seksjonseiere. Må vi sende komplett regnskap med årsberetning, noter etc. til Brønnøysund?

Tredjepartsopplysninger er sendt.

Svar:

Slik jeg har forstått den nye loven om eierseksjoner, så er det nå en “flat” grense på 21 seksjoner som avgjør om man er pliktig til å sende inn regnskap eller ikke. Det vil jo si at dere er akkurat under, og ikke har denne plikten.

Her fra Lov om eierseksjoner:

§ 64.Plikt til å føre regnskap

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.

I sameier med 21 eller flere seksjoner skal styret sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av regnskapsloven.

 

Har du et regnskapsspørsmål?

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar