Småbedrifter og verdiskapning: Hva gjør myndighetene?

liten klesbutikkDen nye blågrønne regjeringen er på langt nær varm i trøyen. Likevel har bransjeorganisasjoner alt begynt å stille spørsmål om hva vi kan forvente av politikk som tilrettelegger bedre for mikro- og småbedrifter, og når vi vil se resultatene.

Nils Lavik for jithomassen.no.

Avgjørende for norsk økonomi

Over 90 % av norske bedrifter har mellom null og ni ansatte. Disse skaper årlige verdier for rundt 2,4 millioner kroner hver, og tilsvarende tall for storbedriftene er 1,4. Sammenlignet med f.eks. Sverige er verdiskapningen i norske småbedrifter en milion mer per hode, og vi ligger dermed på topp i Skandinavia.

De små er altså helt avgjørende for norsk økonomi og sysselsetting, og derfor er regjeringens politikk på området så viktig.

Spesielt interessant er hvilke signaler den nye regjeringsplattformen sender ut, og hvor konkret innholdet er. Som forventet av et generelt samarbeidsdokument, så er det ikke stort å hente hva næringspolitikk for mindre virksomheter angår. «Ønsker å», «vil utrede», «foreta en gjennomgang av», «ta hensyn til», «vil vurdere» er uttrykk som går igjen.

Bedre tider for små bedrifter?

Tungrodd byråkrati, skjemavelde og omfattende rapporteringsplikt er ifølge undersøkelser noe av det gründere og småbedriftsledere er mest frustrert over. I motsetning til større virksomheter utfører gründere og ledere i mikrobedrifter stort sett alt det administrative arbeidet selv, og dette er tid som i stor grad går på bekostning av utviklingsarbeid, salg og markedsføring.

Her er noen av de viktigste prinsipperklæringene med betydning for gründere og mindre foretak:

  • Utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag
  • Foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, blant annet sosiale rettigheter og sykepenger
  • Utrede en ordning der selvstendige næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet
  • Redusere byråkrati og skjemavelde, samt utarbeide en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter
  • Legge frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter
  • Vurdere regelendringer for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å etterleve HMS-regelverket, uten at standarden senkes
  • Utrede muligheten for å la selvstendig næringsdrivende og småbedrifter få betale skatter og sosiale avgifter etterskuddsvis
  • Fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er å redusere kostnadene med 10 mrd. kroner frem til 2021
  • Videreutvikle Altinn som plattform og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang

Gode intensjoner, vage formuleringer. Det kanskje mest interessante er løftet om å utarbeide en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter, fordi en rekke av de øvrige tiltakene trolig vil bli konkretisert og beskrevet grundigere da. Denne skal etter planen legges frem før sommeren 2019, og NHO Service og Handel har lovet å følge arbeidet tett.

 

Bildet er hentet fra Freepik.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar