Skatteoppgjør for næringsdrivende

Skattepengene for næringsdrivende kommer om høsten, i motsetning til skatteoppgjøret for vanlige lønnstakere som stort sett kommer allerede i juni.

Dette henger sammen med at næringsdrivende også har senere leveringsfrist for sin skattemelding, da de skal levere innen 31. mai mens privatpersoner har frist 30. april.

Nå kommer skatteoppgjøret

Skatteetaten sender ut skatteoppgjør og betaler skattepenger fortløpende og puljevis for næringsdrivende. Er du heldig kan du få utbetalingen i august, men det er mer vanlig at det kommer noe senere.

Nøyaktig når kommer an på saksbehandlingen av dine opplysninger, det vil si at kompliserte skattemessige forhold kan føre til et senere skatteoppgjør, mens helt ordinære, enkle forhold tilsier at du fikk oppgjøret allerede i august.

Det har naturligvis også litt å si når du leverte skattemeldingen. For aksjeselskaper kommer skatteoppgjøret først i oktober og her hjelper det ikke å være tidlig ute.

Utbetaling av skattepenger, skatt til gode

Først mottar du selve skatteoppgjøret, som viser hva du har betalt i skatt og hvor mye skatt som er beregnet. Dette kommer i innboksen din på Altinn.

Har skatt til gode, vil dette utbetales 1-2 uker etter mottatt skatteoppgjør. Du får utbetalt pengene på den kontoen du har oppgitt i selvangivelsen.

Gjøre endringer inntil 3 år bakover

Skatteoppgjøret du får baseres på næringsoppgaven du leverte tidligere i år, derfor er det tallene du selv har lagt inn som bestemmer dette.

Skulle det i ettertid kommet til nye poster, eller at du oppdager ting som er feil eller mangler, er det fremdeles mulig å rette opp igjen dette.

Du kan selv kan gå inn og endre opplysninger for inntil tre år tilbake i tid, tidligere måtte man sende klage til Skatteetaten for å gjøre en endring.

Dette gjelder både for næringsdrivende og aksjeselskap.

Bokføring av skatt og skatteoppgjør

Selve skatteoppgjøret skal også registreres i regnskapet, men for enkeltpersonforetak kan dette gjøres veldig enkelt fordi skatt er en privat kostnad som ikke påvirker næringen.

Dersom pengene likevel kommer inn på firmakonto, eller du betaler forskuddsskatt fra firmakonto kan dette registreres mot privatkonto:

  • 2060 – Privatkonto

Forskuddsskatt kan også føres her (men forskjellen av mer kosmetisk art):

  • 2071 – Forskuddsskatt

Skattefrie renter

Husk at dersom rentene på skatteoppgjøret skal inn i regnskapet, så er disse skattefrie. Det vil si at de ikke påvirker skattepliktig resultat.

Det er derfor viktig å registrere disse på riktig konto i regnskapet, som er:

  • 8040 – Skattefri renteinntekt, eller
  • 8140 – Rentekostnad uten fradrag

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar