Dumme spørsmål: er feriepenger skattefrie?

dumme spørsmål

Feriepenger er ikke en skattefri tilleggslønn slik mange tror. For selv om utbetalingen kommer uten skattetrekk, må du likevel skatte av dette på lik linje med annen lønn.

Det er ikke meningen å ødelegge ferien til noen, men skattefrie feriepenger er en myte, det samme er “halv skatt” i desember.

Hva er feriepenger?

Feriepenger er 12% (eller 10,2%) av din samlede lønn for året og utbetales vanligvis i juli måned, slik at du har litt ekstra å rutte med i ferien.

Arbeidsgivere må beregne og utbetale feriepenger ihht. Ferieloven som også gir alle arbeidstakere rett på 25 virkedagers ferie.

Feriepengene beregnes basert på lønnen du hadde året i forkant av utbetalingen. Arbeidsgiver må sette av penger til dette slik at du får feriepengene du har krav på. 

Utbetalingen skjer uten skattetrekk og mange tror derfor at man ikke skatter av feriepenger. Det er feil.

Hvorfor er ikke feriepenger skattefrie?

Skatten du betaler beregnes med grunnlag i alle utbetalinger du har fått i løpet av året, som for de fleste vil være 11 månedslønner og 1 feriepengeutbetaling.

Selv om det bare trekkes forskuddsskatt av lønnsutbetalingene, skatter du også av feriepengene.

La oss si at du tjener 40 000 i måneden og får utbetalt 60 000 i feriepenger, da blir skattegrunnlaget ditt slik:

  • Månedslønn: 11 x 40 000 = 440 000 kroner
  • (+) Feriepenger:  60 000 kroner
  • (=) Skattegrunnlag: 500 000 kroner

Grunnlag for beregning av skatt dette året vil være 500 000 kroner.

Det at man ikke trekker skatt fra feriepengeutbetalingen er tatt høyde for i skattetrekket de 11 andre månedene.

Et vanlig skattekort trekker nemlig litt for mye skatt for å dekke opp for utbetaling av feriepenger uten skattetrekk.

Det er heller ikke halv skatt i desember

Det er også grunnen til at mange har halv skatt i desember uten det heller betyr at man “sparer” skatt.

Halv skatt i desember vil redusere skatt til gode (eller øke restskatten) påfølgende år fordi man får tilsvarende mindre igjen på skatten.

Eventuelt for mye eller for lite skattetrekk vil alltid korrigeres ved skatteoppgjøret, som igjen betyr at:

Skatten blir nøyaktig den samme til slutt, enten du har halvt eller fullt skattetrekk i desember.

Etter min mening burde både feriepenger og halvt skattetrekk i desember være unødvendig, men det forutsetter naturlig nok at vi klarer å planlegge økonomien vår selv, uten denne typen “hjelp” fra arbeidsgiver.

Har du et dumt spørsmål?

Dumme spørsmål er egentlig aldri dumme, men ofte noe mange lurer på og ikke våger å spørre om. Det som virkelig er dumt er å ikke spørre.

Har du et dumt spørsmål? Spør her.

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar