Brukerveiledning for sameie og borettslag: Inntekter

 

INNTEKTER arkfanen dreier seg om innbetalingene fra eierene og det er kun i denne arkfanen du skal registrere disse innbetalingene. Arkfanen består av to deler. Øverst finner du en summering av registrerte inntekter spesifisert pr konto/eier, samt en spesifikasjon av fordringene de registrerte inntektene gir. Dette er et oversiktsbilde, du må scrolle deg nedover i regnearket for å gjøre selve registreringen av innbetalinger.

 

Summering av inntekter

Det første bildet du møter er en summering av din virksomhets inntekter hittil i år. Disse tallene fremkommer basert på det du registrerer i denne arkfanen. Merk at innholdet/navnene på disse kontoen er de samme som du registrerte i oversiktsbildet. Hvis du skal gjøre endringer på disse kan du ikke gjøre det i denne arkfanen, men du må tilbake til oversiktsbildet og gjøre endringene der. Ut fra tallene som ble lagt inn under årlig beløp i oversiktsbildet får vi her kolonnen som heter «budsjett». Det vil si forventet innbetaling i løpet av året.

Du skal etterhvert gjøre registreringer her, beløpene du legger inn vil vise helt til høyre i dette bildet under «registrert». Ut fra disse opplysningene regner regnearket også ut hvor mye som er «gjenstående» å betale. Dersom du fakturerer disse inntektene, viser kolonnen hvor mye som er gjenstående å fakturere.

 

Kontroll og spesifikasjon av fordringer

Under summeringen av inntekter finner du et grått felt som viser hvilken type inntekter det er snakk om. Det kan være kundefordringer (faktura), kasse/kontantsalg eller bank. Jeg vil tro de fleste sameier av mindre størrelse bare fører innbetalingene rett i bank uten at det lages faktura. Dette grå feltet fungerer som en kontrollmekanisme for å se at det blir registrert like mye bankbetailnger/fordringer som det blir registrert inntekter, kontrollsum skal være 0. Dette er en av kontrollsummene som du finner igjen i oversitksbildet.
Du skal ikke gjøre endringer eller registreringer i skjermbildet du ser over, fordi tallene du ser her fremkommer av det som registreres i oversiktsbildet (kontonavn og budsjett-tall) og ikke minst, når du registrerer selve innbetalingene i seksjonen som dukker opp når du scroller deg nedover i INNTEKTER-arkfanen. Det er nå selve «regnskapsjobben» begynner.

 

Registrering av innbetalinger

 

Du scroller deg litt ned i arkfanen for å registrere innbetalingene og det er nå den faktiske regnskapsjobben begynner. Hvert enkelt salg har et eget bilagsnummer som starter med 1 og deretter går løpende oppover. Du kan endre første nummer til noe annet dersom du ønsker det, og resten vil følge automatisk. Når du registrerer innbetalingene trenger du en bilagsdato, tekst/navn, konto, faktura og beløp.

Valg av riktig inntektskonto gjøres basert på oppstillingen ovenfor og kontoene som du finner øverst i arkfanen. Du har tre ulike typer salg, som også er nevnt i det jeg skriver om “spesifikasjon av fordringer”. Du må velge en type inntekt for hver registrering. Valgene er «Faktura», «Kontant» eller «Bank». Hver type registrering har en tilsvarende motpost i balansen.

Her vil det ofte være gjentakende posteringer. For eksempel kan det være at alle betaler samme beløp den samme datoen i hver måned. Da kan du spare tid ved å bruke «klipp-og-lim» og bare endre på datoen. 

Du ser av eksempelregistreringene i regnearket at jeg har laget de fleste registreringene som vanlige bankregistreringer, siden jeg tror dette er mest aktuelt for et sameie. Disse registreringene er naturligvis bare ment som eksempler slik at jeg kan se at regnearket går i «null» og slik at dere som bruker det kan se konkrete eksempler på hvordan det brukes. Du merker ganske enkelt alle disse registreringene og sletter de før du setter i gang med ditt regnskap, fordi du skal begynne med blanke ark alt skal stå i null før du begynner.

 

 

NAVIGERING I BRUKERVEILEDNINGEN

INNLEDNING – INNHOLD – OVERSIKT – INNTEKTER – KOSTNADER – BALANSE – RAPPORTER – TILLEGG