Brukerveiledning for sameie og borettslag: RAPPORTER

Regnearket genererer automatisk noen enkle rapporter basert på det som er registrert i de andre arkfanene. Du skal ikke registrere noe i denne arkfanen, men du kan bruke rapportene slik de er om du skulle få behov for det. I rapporten “Årsoppgave eiere” er cellene åpnet for redigering, dersom dere skulle ha behov for å endre på standard-fordelingen som er basert på eierforhold i OVERSIKT-arkfanen.

Her ser du eksempler på de ulike rapportene:

 

Dette er en resultatrapport som summerer inntekter og kostnader og viser om sameiet går med overskudd eller underskudd. Dette er tall som hentes direkte fra Inntekter og Kostnader arkfanene.

 

 

En balanserapport viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Denne rapporten er stilt opp omtrent på samme måte som Balanse arkfanen, men bruker bare utgående balanse tallene.

 

 


Rapporten saldobalanse er en oppstilling over alle regnskapskontoer og saldo på disse. En saldobalanse gir et godt oversiktsbilde over hva som foregår i virksomheten.

 

 

Denne rapporten er laget for å vise hvordan man kan fordele skattemessige poster til de ulike deltakerne. Da snakker vi om sameier som felles skattemessig gjeld, eiendeler, kostnader eller inntekter, som skal fordeles på de ulike deltakerne.

 

NAVIGERING I BRUKERVEILEDNINGEN

INNLEDNING – INNHOLDOVERSIKTINNTEKTERKOSTNADERBALANSERAPPORTERTILLEGG