Sletting av eksempelposteringene

Regnearket har en del eksempelposteringer som er der for å vise hvordan arkfanene og registreringer fungerer i praksis. Men disse posteringene skal ikke med i ditt regnskap, derfor må du slette de før du starter.

Det kan være en ide å ta vare på en versjon av regnearket med eksempelposteringene, slik at du senere kan gå tilbake og sjekke føringer dersom du behøver det. Da lagrer du bare regnearket med nytt navn før du sletter eksempelposteringene og begynner på regnskapet ditt.

 

Sletting av eksempelposteringer

Over ser du hvordan regnearket ser ut før du starter (Oversikt-arkfanen for aksjeselskap). Du ser en del tall på feltet for “Registrert hittil i år”, som er eksempelposteringer fra andre steder i regnearket. Før man startet sitt eget regnskap vil man ha disse feltene helt i null, men man kan ikke slette tallene i dette bildet, man må slette de der hvor man gjør registreringer i de andre arkfanene.

Under følger en detaljert gjennomgang av sletting av eksempelposteringene. Skjermbildene er fra OpenOffice versjonen, men de enkle funksjonene jeg beskriver burde være ganske like enten du bruker Excel eller annen programvare.

Sletting av eksempelregistreringer i alle arkfaner

Du må slette eksempelposteringer i alle aktive arkfaner i regnearket. Det vil si arkfanene for Inntekter, Kostnader, Diverse og Balanse. Eksempelposteringene finner du når du scroller ned i arkfanen – til der hvor man gjør registrering av bilag.

 

 

Over ser du feltet for registrering av inntekter, som har 6 eksempel-bilag. For å slette alle sammen samtidig merker du cellen øverst til venstre i bilag 1 (der hvor det står dato 01.01.2018) så holder du inne klikk-knappen på musen og drar merkingen til beløpsfeltet nede til høyre i bilag 6 (der hvor det står 10000,00). Da kan du slippe museknappen og hele feltet er merket samtidig. Nå kan du enten trykke på delete knappen på tastaturet, eller du kun høyreklikke og velge “Delete Contents”. Resultatet vil i begge tilfeller være at alle feltene nulles ut slik du ser i bildet under:

 

Dette må du også gjøre i arkfanene for Kostnader, Diverse og Balanse. Når du har gjort det vil alle eksempelposteringer være borte.

En annen måte å merke alle cellene på er å bruke shift og piltastene, det har samme funksjon.

Du kan naturligvis også slette en og en celle enkeltvis eller merke hvor stort eller lite område du vil før du sletter, dersom du for eksempel ønsker å beholde en eller flere av eksempelposteringene og bare skrive over med nytt beløp eller dato etter hva som blir riktig for ditt regnskap.

Sletting av inngående balanse og disponeringer

Før du har et helt tomt regneark må du også slette inngående balanse og disponeringer (gjelder bare AS versjonen) i Balanse-arkfanen. I denne arkfanen har du nemlig ikke bare registreringer på vanlig måte, men også noen felter oppe i arkfanen som må bort. Inngående balanse finner du oppe til venstre, ved siden av kontonummer. Du har inngående balanse tall både på eiendeler og gjeld og egenkapital. Disponering av årets resultat/skatt finner du nede til høyre under feltet for årsresultat.

 

I bildet over har jeg merket de aktuelle feltene. For å merke felter flere steder i regnearket samtidig holder du inne CTRL-tasten på tastaturet mens du merker. Dette er enkleste måten å gjøre det på, men du kan naturligvis også merke disse feltene tre ganger dersom du er mer komfortabel med det. Etterpå skal alle balansetallene gå i null slik du ser i bildet under.

 

Sjekk at regnearket er helt tomt

Da skal regnearket være helt tomt og du kan gå tilbake til Oversikt-arfkane for å sjekke. Alle registreringer skal stå i null slik som bildet under viser: