Brukerveiledning for sameie og borettslag: Kostnader

KOSTNADER arkfanen dreier seg om kostnader og det er kun i denne arkfanen du skal registrere kostnadene. Arkfanen er bygd opp på samme måten som inntekter, med en summering øverst og en kontrollsummering under.

Som i inntekter arkfanen er summeringen av kostnader i denne arkfanen sortert etter konto, men det er likevel en vesentlig forskjell her.

Der hvor inntektskontoene er låst og ikke kan endres, har du anledning til å endre kostnadskontoene til det du måtte ønske, basert på hva du har bruk for i din virksomhet.

Endring av kostnadskontoer

Feltene for konto og kontonavn er grønne, som betyr at du kan endre disse direkte i dette bildet. Disse endres ved å skrive over informasjonen som står der og legge inn ny kontoinformasjon. Husk at dette er det eneste stedet hvor du skal/kan endre kostnadskontoer. Endrer du kontoene her vil endringene vise også andre steder i regnearket.

Du kan endre alle 15 kostnadskontoene her, men ikke legge til flere kontoer.

Kontroll og spesifikasjon av gjeld/utbetalinger

Nedenfor kostnadene finner du et grått felt som ikke kan endres. Dette feltet kjenner du igjen fra INNTEKTER-arkfanen. Feltet viser hvilken type kostnad det er snakk om (kontant, bank, faktura), samt en kontrollsummering av disse mot registrerte tall. Her finner du også mva registreringer for perioden, som viser hvor mye mva du har betalt av de registrerte kostnadene.

Kontrollsummen skal, som sist være 0. Så lenge kontrollsummen går i null er alt vel, men skulle du få en feil her er det kanskje ikke så lett å vite hva man skal gjøre.

En vanlig årsak til feil her vil være dersom du har registrert en kostnad på en konto som ikke finnes i kontoversikten. Pass derfor på at du ikke bruker gamle kontoer i registreringene.

Registrering av kostnader

Registrering av kostnader gjøres i registreringsbildet du finner ved å scrolle deg nedover i regnearket til du finner registreringsfeltene.

Du uvil gjenkjenne logikken fra INNTEKTER-arkfanen, og selve registreringsbildet er også ganske likt. Du finner også de samme «Typer»-bilag som ved inntekter, nemlig Kontant, Bank og Faktura. Dermed skulle det nesten bare være å sette i gang.

Registrering av kostnader

Når du registrerer kostnader trenger du følgende opplysninger:

  • bilagsdato
  • leverandørnavn /tekst
  • TYPE
  • konto
  • beløp

Ulike typer bilag

I forhold til INNTEKTER-arkfanen har du to nye TYPER bilag, hvor den viktigste endringen er “Privat”, som er ment for tilfeller hvor du privat legger ut for kostnader for virksomheten. Den andre nye TYPEN “Toll” vil ikke gjelde for alle, den kan du lese mer om i seksjonen for import-mva. Valg av type bestemmer hvilken konto kostnaden registreres mot i balansen:

  • Velger du faktura vil kostnaden registreres som en kundefordring på konto 2400 – Leverandørgjeld.
  • Velger du kontant vil kostnaden registreres inn på konto 1900 – Kasse.
  • Velger du bank, vil kostnaden registreres inn på konto 1920 – Bank.

Bruk gjerne eksempelposteringene for å lære hvordan registrering av kostnader fungerer, men slett disse før du starter på ditt eget regnskap.