Brukerveiledning for sameie og borettslag: Kostnader

 

KOSTNADER arkfanen dreier seg om kostnader og det er kun i denne arkfanen du skal registrere kostnadene. Arkfanen er bygd opp på samme måten som inntekter, med en summering øverst og en kontrollsummering under.

 

Summering av kostnader

Som i inntekter arkfanen er summeringen av kostnader i denne arkfanen sortert etter konto, men det er likevel en vesentlig forskjell her. For der hvor inntektskontoene er låst og ikke kan endres, har du anledning til å endre kostnadskontoene til det du måtte ønske, basert på hva du har bruk for i din virksomhet.

Det er gjort plass til totalt 15 ulike typer kostnadskontoene og kontoene du ser er vanlige kostnadskontoer som vil passe for mange, men kanskje ikke for alle. Dette endrer du etter behov, men det er desverre ikke mulig å lage flere kontoer dersom du har behov for det. Da foreslår jeg heller at du slår sammen noen og skriver en passende beskrivelse.

Feltene for konto og kontonavn er grønne, det vil si at du kan endre disse direkte i dette bildet. Du skriver da ganske enkelt bare over det som står der. Husk at dette er det eneste stedet hvor du skal/kan endre kostnadskontoer. Endrer du kontoene her vil endringene vise også andre steder i regnearket.

 

Kontroll og spesifikasjon av gjeld/utbetalinger

Nedenfor kostnadene finner du et grått felt som ikke kan endres. Dette feltet kjenner du igjen fra forrige arkfane og det viser hvilken type kostnad det er snakk om, samt en kontrollsummering av disse mot registrerte tall. Kontrollsummen skal, som sist være 0. Så lenge kontrollsummen går i null er alt vel, men skulle du få en feil her er det kanskje ikke så lett å vite hva man skal gjøre. En vanlig årsak til feil her vil være dersom du har registrert en kostnad på en konto som ikke finnes i kontoversikten (1). Skulle man for eksempel ha registrert en kostnad på konto 8999 i dette tilfellet, så vil denne ikke komme med på summeringen over, fordi konto 8999 ikke eksisterer, men den vil likevel vises her i kontrollfeltet og du vil få en feilmelding.

 

Skal du registrere egne kostnadskontoer?

Du kan endre kostnadskontoer etter behov i de grønne feltene, det vil si kontonummer og kontonavn. Sjekk arkfanen «Norsk Standard kontoplan.» for inspirasjon eller eksempler, men då må ikke følge Norsk Standard «slavisk», det er lov å opprette egne kontoer som passer bedre for ditt behov!

 

Når du oppretter kontoer må du huske at du overskriver de gamle og at bare registreringer mot kontoer som er med i oversikten øverst, vil summeres. Har du en registrering mot en gammel konto eller et kontonummer som ikke eksisterer, vil du få feilsummering.

 

Registrering av kostnader

Registrering av kostnader gjøres i registreringsbildet du finner ved å scrolle deg ned akkurat som du gjorde i INNTEKTER-arkfanen, registreringsbildet er også ganske likt, så jeg kan jo bare raskt gjenta at du kan endre bilagsserie i det gule feltet og at du må slette eksempelposteringene før du begynner. Du finner også de samme «Typer»-bilag som ved inntekter, nemlig Kontant, Bank og Faktura. Dermed skulle det nesten bare være å sette i gang.

Forskjellen på BANK og FAKTURA

En grei ting å nevne kan være dette med kontant, bank og faktura, for dere som er usikre på hva som er forskjellen. Kort fortalt så medfører en «Bank» registrering at beløpet registreres rett ut av bankkonten, mens en «Faktura» føring registrerer beløpet som «leverandørgjeld» som man deretter må registrere som «betalt» i BALANSE-arkfanen.

 

 

NAVIGERING I BRUKERVEILEDNINGEN

INNLEDNING – INNHOLD – OVERSIKT – INNTEKTER – KOSTNADER – BALANSE – RAPPORTER – TILLEGG