Brukerveiledning for sameie og borettslag: Tilleggsarkfaner

I tillegg til arkfanene man vanligvis bruker, inneholder regnearket noen tilleggsarkfaner som kan være nyttige for noen.

Eksempelfaktura

Jeg har inkludert en arkfane med en eksempelfaktura for de som skulle ha behov for en mal å bruke når de sender ut faktura til de ulike sameierne. Det er ulik praksis på dette området og jeg vet at det er flere som ikke sender ut faktura i det hele tatt, men i alle tilfeller, her er malen.

 

 

Standard kontoer

Regnearket inneholder også en arkfane med standardkontoer hentet fra Norsk Standard Kontoplan. Denne listen over kontoer er ganske omfattende og dekker veldig mye forskjellig. For et lite sameie vil det ikke være nødvendig med særlig mange kontoer, men listen kan være et hjelpemiddel for å finne ut hva du skal kalle de få kontoene du behøver. Norsk Standard Kontoplan er ingen “fasit”, du står fritt til å kalle kontoene noe annet eller slå sammen flere kontoer i en beskrivelse.

Egne notater

Regnearket inneholder til slutt en arkfane for “egne notater” hvor du kan gjøre det du måtte ha behov for, enten ved å skrive “huskelapper” eller lage egne, tilpassede rapporter. Det er opp til deg, her kan man gjøre omtrent hva man vil etter behov og fantasi.

Notatfelt i de ulike arkfanene

De ulike arkfanene har også et notatfelt på høyre side, som man kan bruke dersom man har behov for det.