Brukerveiledning for sameie og borettslag: Innhold og struktur

 

Innhold

Regnearket er bygget opp av 8 forskjellige arkfaner, som jeg vil gå nærmere igjennom i denne brukerveiledningen:

1. OVERSIKT
2. INNTEKTER
3. KOSTNADER
4. BALANSE
5. RAPPORTER
6. EKSEMPELFAKTURA
7. Norsk Standard Kontoplan
8. Egne notater

 

Struktur

Hensikten med en slik oppdeling er at du skal kunne dele opp regnskapsarbeidet i kategorier, slik at du bare har en ting å forholde deg til om gangen, dette for å gjøre det enklest mulig for deg som bruker. I OVERSIKT arkfanen skal du fylle ut informasjon om sameiet og sameierne. Det meste av regnskapsarbeidet gjøres i de tre neste arkfanene, du registrerer INNTEKTER og KOSTNADER i arkfanene for dette og du registrerer betalingen/oppgjør av disse i BALANSE. Regnearket har også en arkfane for enkle RAPPORTER som du vil ha bruk for ved årsavslutning og kanskje til neste sameiemøte. EKSEMPELFAKTURA er inkludert for de av dere som sender ut faktura til sameierne. Norsk Standard Kontoplan er en oversikt over stanadard-kontoer, for å hjelpe deg om du behøver å legge til kontoer. Egne notater er en tom arkfane hvor du kan gjøre dine egne notater og utregnigner etter behov.

 

Antall bilag

Regnearket har plass til 1050 bilag i løpet av året og det er lagt opp til 350 inntektsbilag, 350 kostnadsbilag og 350 balansebilag, noe jeg håper vil dekke de flestes behov. Faktisk tipper jeg at de fleste sameier og borettslag som kommer til å bruke regnearket vil ha langt færre bilag enn det, men gi meg gjerne en lyd om jeg tar feil!

 

Navigering i regnearket

Du navigerer deg rundt i regnearket ved bruk av arkfane-navigeringen nederst i regnearket. Her ser du hvordan denne navigeringen ser ut i Open Office versjonen av regnearket (Excel versjonen vil vise tilsvarende).

 

Da er det egentlig bare å sette i gang. Lykke til!

 

 

NAVIGERING I BRUKERVEILEDNINGEN

INNLEDNING – INNHOLD – OVERSIKT – INNTEKTER – KOSTNADER – BALANSE – RAPPORTER – TILLEGG