Brukerveiledning for sameie og borettslag: Diverse

DIVERSE-arkfanen er laget for registreringer man ikke kan gjøre i de andre arkfanene, som feks. avskrivninger og lønnsutbetaling, eller andre registreringer på tvers av arkfaner. Alle vil ikke ha like stort behov for denne arkfanen.

Sameie og borettslag DIVERSE

I denne arkfanen finner man en oversikt over alle kontoene i regnearket og man kan gjøre registreringer på tvers av arkfaner. Kontoene er sortert etter arfkane og viser kontoer fra balanse, inntekter og kostnader. Man kan ikke endre kontoer i denne arkfanen, kun gjøre registreringer.

Merk at arkfanen kun summerer tall fra registreringene gjort i denne arkfanen, den skal med andre ord vise null dersom man ikke bruker DIVERSE-arkfanen.

Det er ikke alle som vil ha bruk for denne arkfanen i det hele tatt, mens noen kanskje vil bruke den i enkelte tilfeller. Om du ikke tror du kommer til å bruke arkfanen er det bare å slette eksempelposteringene og konsentrere seg om de andre arkfanene.

Registreringer i DIVERSE-arfkanen

Som du ser av registreringene (under), så kan man i denne arkfanen gjøre en litt annen type registreringer enn i de andre arkfanene, fordi man kan registrere på kontoer fra flere arkfaner. Dette kan være nyttig for eksempel ved avskrivninger, renteinntekter fra bank eller lønnsutbetaling.

Her kan man også registrere nedbetaling av lån (som i eksempelet under) da dette er en registrering som både bedfører kostnad (renter) og balansepostering (avdrag og terminbeløp). 

Registrering av DIVERSE poster

Legg også merke til at jeg har endret bilagsnummer på denne registreringen siden den går over flere linjer, slik at samme registrering får samme bilagsnummer. Du endrer bilagsnummer ganske enkelt med å skrive over i cellen for dette, og neste vil endre seg automatisk under.