Nye regler for overtidsmat og «pizzaskatt»

Mange bestiller en pizza til sene kvelder på kontoret, men det er ikke alle som kan reglene for overtidsmat, dessuten endrer regelverket seg med jevne mellomrom. Her er de nye reglene som kom i 2019.

Jeg har tidligere skrevet om den såkalte “pizzaskatten” på overtidsmat, og selve “skatten” er ikke fjernet men vilkårene er endret fra og med regnskapsåret 2019.

Her er endringene:

Minimum 10 timers arbeidstid – ikke fravær fra hjemmet

Reglene for mat ved overtid kommer til anvendelse når:

“Arbeidstaker har jobbet minimum 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet. (Måltidet kan spises før arbeidstakeren har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller 10-timers-kravet).”

Dette fordi de gamle reglene om fravær fra hjemmet på over 12-timer viste seg ressurskrevende å følge opp. Dermed slipper man å forholde seg til reisetid til og fra jobb, men kun arbeidstiden. Og det er mye enklere, så dette er bra!

Skattefritt beløp på 200 kroner

Nå har man kun ett beløp å forholde seg til, nemlig en skattefri sats på 200 kroner:

“Dekningen kan ikke overstige 200 kroner per døgn.”

Og dermed forenkler man også tidligere regelverk hva gjelder beløpsgrense. Tidligere var det nemlig slik at arbeidsgiver kunne dekke et “rimelig måltid” (ikke definert beløpsgrense), mens den ansatte kunne få refundert et utlegg til overtidsmat skattefritt opp til 92 kroner.

Nå gjelder beløpsgrensen på 200 kroner enten arbeidsgiver dekker måltidet (betaler) eller ansatt betaler og får refundert utlegget.

MERK AT BELØPSGRENSEN gjelder for selve måltidet, slik at eventuell levering kan komme i tillegg.

Men er egentlig dette en forbedring av regelverket?

Og er virkelig 200 kroner nok?

Siden arbeidsgiver tidligere kunne dekke et “rimelig måltid” – og dermed stod fritt til selv å vurdere hva som er rimelig – kan beløpsgrensen for noen bety en lavere skattefri dekning av overtidsmat. Et annet spørsmål er om 200 kroner virkelig er nok, for det koster vel mer med et måltid for en person de fleste steder i landet? Da forslaget var ute til høring påpekte Regnskap Norge at beløpet var noe lavt, men Finansdepartementet fant det likevel tilstrekkelig.

Pizzaskatten forsvinner ikke

Likevel er det at både den ansatte og arbeidsgiver kan betale og at man har samme sats å forholde seg til – en forenkling av regelverket, som gjør det enklere å forholde seg til. Så alt i alt er endringene rundt overtidsmat en forbedring. Bra!

MEN det betyr ikke at “pizzaskatten” forsvinner helt.

“Dekker arbeidsgiver overtidsmat med mer enn 200 kroner, er overskytende beløp skattepliktig for arbeidstakeren og trekk-, avgifts- og oppgavepliktig for arbeidsgiver.”

Dekkes overtidsmat med over 200 kroner, er overskytende beløp skattepliktig for arbeidstaker, det betyr for eksempel at en pizza til 250 kroner som overtidsmat vil gi en skattepliktig fordel på 50 kroner for den ansatte.

Overtidsmat for selvstendig næringdrivende

Selvstendig næringsdrivende må forholde seg til de samme reglene for overtidsmat, som betyr at de kan kostnadsføre inntil 200 kroner for overtidsmat i regnskapet. Overskytende beløp vil ikke være skattemessig fradragsberettiget.

Registrering og mva

Husk at det fremdeles IKKE er fradragsrett for merverdiavgift på utgifter til overtidsmat. Kostnaden kan registreres på konto 5915 Overtidsmat.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar