Rimelig kontohjelp

kontohjelp

Veldig mange er usikre når det kommer til å velge riktig kostnadskonto. Kontoplanen inneholder mange ulike kontoer og flere av de kan være vanskelige å skille mellom. Men det er ingen grunn til å fortvile, for hjelpen er ikke langt unna.

Kontohjelp er en søkbar database med forklaringstekst til alle regnskapskontoer du kan tenke deg. Her kan du enkelt søke på emneord eller kontonummer og finne fyldige forklaringer til det du behøver. Med denne tjenesten får du tilgang til en oppdatert informasjonskilde som vil dekke de aller fleste virksomheters behov.

Ønsker du for eksempel å vite mer om inventar, kan du enkelt søke opp kontoen for inventar og får frem følgende informasjon:

6540 Inventar

Inventar til bruk i virksomheten kostnadsføres på denne konto dersom eiendelen ikke aktiveres, se «Satser -> Aktivering». For praktiske årsaker er det viktig å merke posteringen med en forklarende tekst. Dersom inventaret skal aktiveres i følge aktiveringskriteriene, er det mest oversiktlig både mht. merverdiavgift og avstemminger at kjøpet bokføres på konto6540 for deretter å føre netto anskaffelseskostnad (ekskl. mva) til kredit på konto 6540 og debet på inventarkonto i balansen. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å opprette egne balansekonti for forskjellige hovedtyper av inventar, f.eks. egne konti for generell inventar, datautstyr (hardware), programvare anskaffelser og møbler.

Kontohjelp er online-basert og gir deg tilgang til mer enn kontoer med tilhørende forklaringer. Du kan også navigere og søke i ulike emneord og regnskapsområder, som inneholder mer utfyllende informasjon som kan hjelpe deg til å skjønne regnskapsprosessene bedre. Innenfor hvert område kan du klike deg inn på de feltene du behøver hjelp til.

Under, ett eksempel på hvordan et søkeord som “bil” gir tilgang til alt fra satser på bilgodgjørelse eller andre aktuelle samtidig som den har informasjon om ulike forhold knyttet til bilhold i virksomheten. Skattemessig fordelv ed fri bil, listepris bil, personkjøretøy kontra firmabil også videre. Til høyre finner man aktuelle kontoer for å registrere kostnader i forbindelse med bilhold.

Firmabilsok

Med kontohjelp får du også mer enn informasjonen du selv aktivt søker opp. Eksempler på dette er kalkulatoren som kan hjelpe deg med bompenger eller valuta, eller Frister som er aktuelle for alle som driver egen virksomhet, som vist i eksmpelet under.

frister

Mye av denne informasjonen er allerede tilgjengelig andre steder på nettet,  men Kontohjelp samler alt på ett sted med et brukervennlig oppsett som gjør det lettere å forholde seg til.

Kontohjelp dekker veldig mange områder og vil kunne erstatte tjenester som Sticos for mange bedrifter. Mange av de helt minste virksomhetene og enkeltmannsforetak vil ikke ha bruk for all så mye informasjon, men klare seg med egne hjelpemider. Men driver du et foretak som vil komme innom en del forskjellige problemstillinger i løpet av et år, kanskje med lønn, firmabil eller avskrivninger, så er kontohjelp et glimrende verktøy. Det passer også bra for deg som fører ditt eget regnskap og som ønsker å lære mer om prosessen, eller som noen ganger behøver en bekreftelse på at man har valgt riktig konto eller forstått reglene på rett måte.

Noe større virksomheter vil også kunne ha nytte av kontohjelp som et supplement som uansett ikke koster spesielt mye å anskaffe. Man finner ikke den mest avanserte hjelpen innenfor spesielle typer konteringer, men en god og lett navigerbar oversikt innenfor de fleste aktuelle emner.

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar