Viktige datoer for næringsdrivende 2021

Viktige datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende. Oversikten viser frister man må forholde seg til gjennom året, dersom man driver næringsvirksomhet. I hvilken grad hvert enkelt punkt er aktuelt for deg, avhenger av din selskapsform, om du har ansatte, er mva-registrert eller ikke, osv. Et lite enkeltmannsforetak uten ansatte vil ikke ha samme rapporteringskrav som et aksjeselskap med flere ansatte og høyere omsetning. Dette er standard frister.

Jeg har uthevet de jeg tror er mest aktuelle for en liten virksomhet.

Skatteetaten – Skattekalender for næringsdrivende 2021:

Januar 2021

5 JAN A-melding for desember
15 JAN A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling
18 JAN Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 JAN Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling
20 JAN Underholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Livsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Pass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
31 JAN Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir

Februar 2021

1 FEB Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
1 FEB Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
1 FEB Mva-meldinger – frist for å søke om årstermin
5 FEB A-melding for januar
10 FEB Skattepliktig kundeutbytte – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
10 FEB Internasjonal rapportering CRS/FATCA – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin
10 FEB Aksjesparekonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Fondskonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Finansprodukter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Mva-melding – frist for levering og betaling
15 FEB Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
15 FEB Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15 FEB Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger
17 FEB Skattemelding (selvangivelsen) – åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem
17 FEB Næringsrapport skatt åpner for levering for aksjeselskap
AS kan levere Næringsrapport skatt fra 15. februar
17 FEB Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin
Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 17. februar og 15. april i året etter inntektsåret.
17 FEB Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap gjøres tilgjengelig
Skattemelding for aksjeselskap og øvrige tilhørende skjema/meldinger for AS gjøres tilgjengelig
18 FEB Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
20 FEB Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
20 FEB VPS – frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

Mars 2021

1 MARGaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Fondskonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Aksjesparekonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Finansprodukter – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Verdipapirfond – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
5 MAR A-melding for februar
10 MAR Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling
Små virksomheter kan søke Skatteetaten om å rapportere mva en gang i året.
15 MAR A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
15 MAR Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (DFS) – frist for betaling
15 MAR Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende – frist for betaling
Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.
18 MAR Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TF)

April 2021

5 APR A-melding for mars
7 APR Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende
12 APR Mva-melding – frist for levering og betaling
12 APR Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling
12 APR Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 1. termin
15 APR Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin
19 APR Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 APR Mva-melding for e- handel (VOEC) – frist for levering og betaling
30 APR Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 – frist for levering

Mai 2021

5 MAI A-melding for april
10 MAI Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 1. kvartal
18 MAI Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
18 MAI A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
31 MAI Næringsrapport skatt – frist for levering
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv – frist for levering
31 MAI Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting – frist for levering
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) – frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for levering
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende

Juni 2021

7 JUN A-melding for mai
10 JUN Mva-melding – frist for levering og betaling
10 JUN Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 2. termin
15 JUN Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
15 JUN Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
18 JUN Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

Juli 2021

5 JUL A-melding for juni
15 JUL A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
19 JUL Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 JUL Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

August 2021

5 AUG A-melding for juli
10 AUG Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 2. kvartal
18 AUG Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
31 AUG Mva-melding – frist for levering og betaling
31 AUG Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin

September 2021

6 SEP A-melding for august
15 SEP A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
15 SEP Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
15 SEP Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
20 SEP Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TFA)

Oktober 2021

5 OKT A-melding for september
11 OKT Mva-melding – frist for levering og betaling
11 OKT Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin
18 OKT Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 OKT Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

November 2021

5 NOV A-melding for oktober
10 NOV Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 3. kvartal
15 NOV A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
18 NOV Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

Desember 2021

6 DES A-melding for november
10 DES Mva-melding – frist for levering og betaling
10 DES Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 5. termin
15 DES Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
15 DES Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
20 DES Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TFA)
31 DES Land-for-land-rapportering – frist for å levere melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt m.v.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar