Mal for posteringsbilag

RessurserEt posteringsbilag kan brukes når man ikke har et bilag som naturlig følger med registreringen, eller når man av praktiske årsaker har behov for å sette opp posteringene på en oversiktlig måte.

På denne siden finner du en universell mal for posteringsbilag som du kan laste ned og bruke i din virksomhet.

Hva er et posteringsbilag?

Et posteringsbilag er et bilag som brukes til å dokumentere en postering i de tilfellene hvor man ikke har annen dokumentasjon, eller det er behov for en oversiktlig oppstilling. Posteringsbilaget viser hvilke beløp som posteres til hvilke kontoer, med nødvendig tekst for å forklare hvilke registreringer man har utført.

Et posteringsbilag kan brukes i mange forskjellige situasjoner, gjerne ved dokumentasjon av årsposteringer, korreksjoner eller posteringer i balansen, eller ved nær sagt hvilken som helst annen situasjon hvor man har behov for en oversiktlig oppstilling, som for eksempel vedlegg til kontrakter, avtaler eller lignende hvor posteringen man kommer frem til ikke gir seg selv.

Hvorfor bør man bruke posteringsbilag?

Man har et ansvar for å gjøre regnskapet oversiktlig og lett å forstå, dette gjelder også ved hver enkelt postering. Ved bruk av posteringsbilag sikrer du at man enkelt kan gå tilbake og skjønne posteringer som er gjort tidligere, noe som er nyttig både for virksomhetens egen del, i løpende drift men også ved nyansettelser eller andre situasjoner hvor nye folk skal lære hvordan du gjør regnskapet i din virksomhet. Et oversiktlig regnskap er også en stor fordel ved en eventuell kontroll fra Skattemyndighetene.

I tillegg er oppstillingen av en registrering på denne måten god læring da det er en fin demonstrasjon på logikken bak en postering.

Last ned mal til posteringsbilag her

Her kan du laste ned en enkel mal for posteringsbilag, som kan fylles ut uetter ditt behov. Malen er laget i regneark og er tilgjengelig både i Open Office og Excel format.

  Velg nedlasting:

  Eksempel på posteringsbilag

  Her ser du et eksempel på hvordan posteringsbilaget kan brukes. I dette tilfellet har jeg laget et posteringsbilag for å registrere to avskrivninger, henholdsvis av varebil og inventar. Legg merke til kontrollsummeringen nederst (eksempelet har skjult tomme linjer) som gir deg en kontroll på at du registerer like mye debet som kredit.

   

  Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

  XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

  Mer info

  Legg igjen en kommentar