En liten forklaring til SAF-T

Oppdatert: 13.11.2019

Du har kanskje fått med deg at det har vært snakk om SAF-T i det siste, som ikke har noe med drikke å gjøre, men derimot er en ny felles standard for regnskapsdata som snart (?) blir obligatorisk for alle å følge.

SAF-T regnskap er en ny standard rapportering av regnskapstall, som det har vært mye snakk om det siste året, men det er ingen grunn til panikk, en liten virksomhet vil merke minimalt til endringene.

Hva er SAF-T?

SAF-T står for Standard Accounting File for Tax, og er et standard filformat for utveksling av regnskapsdata som er en felles standard utviklet av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), og som du dermed skjønner ikke er noe vi har funnet på her i Norge, men en internasjonal standard som Norge tilpasser seg. Den norske versjonen er utviklet i et samarbeid mellom Skatteetaten og næringslivet.

Med SAF-T vil rapporteringen bestå av en såkalt XML-fil som inneholder nødvendige data og som gjør maskinell behandling enklere og mer automatisert.

Formålet med SAF-T er å forenkle bokettersyn i form av mer effektive kontroller og kortere saksbehandling, samt forenkle arkivering av regnskapsdata og på den måten minske byrden for næringslivet. Med SAF-T skal det bli enklere å utveksle regnskapsdata mellom ulike systemer, noe som gjør det enklere å bytte regnskapsfører/regnskapssystem og enklere å importere og eksportere data mellom regnskapssystemet og støttesystemer.

Tilpasningene henger tydelig sammen med et økt internasjonalt fokus, som også er en del av endringene i mva-rapporteringen som allerede er gjennomført.

Innføring av SAF-T

SAF-T skulle vært innført 1. januar 2017, men etter mange runder med tilbakemeldinger og reaksjoner ble dette utsatt og SAF-T ble isteden frivillig å følge fra 1.januar 2017. Videre skulle den nye rapporteringen bli pliktig fra 1. januar 2018, men nå er det bestemt at den blir frivillig også i 2018, og pliktig først fra 1. januar 2019.

Oppdatering: Det er nå klart for innføring av SAF-T med virkning fra 01.01.2020.

I alle tilfeller vil det være lite å forholde seg til for de fleste av dere som driver en liten virksomhet, da det er systemleverandøren sitt ansvar å sørge for å tilrettelegge for SAF-T rapportering. Dette er et arbeid alle systemleverandørene i Norge allerede jobber med.

Alle bokføringspliktige må bruke SAF-T, med unntak av virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eller færre enn 600 bilag i året. Det vil si at de av dere som gjør regnskapet i mitt regneark for små virksomheter ikke behøver å forholde dere til endringene.

Hva er egentlig nytt i SAF-T?

Endringene vi allerede har sett i mva-rapporteringen er som nevnt en del av tilpasningen til SAF-T standarden. I mva-sammenheng består endringene av nye mva-koder og en ny mva-melding, mens endringene i rapportering av regnskapstall går på koder for selve kontoene.

Med SAF-T vil man få pliktig regnskapsrapportering på tosifrede konto-koder, som skal kunne sendes som en XML-fil til Skatteetaten på forespørsel. Siden disse kodene allerede henger sammen med Norsk Standard Kontoplan slik den fremstår i dag, vil de fleste kunne fortsette å gjøre regnskapet sitt på samme måte som tidligere, men rapporteringen som skjer i bakgrunnen må tilpasses slik at kontoene som er i bruk kobles til riktig SAF-T kode.

Den forventede effektiviseringen som Skatteetaten ser for seg ved innføring av SAF-T, er en annen side av saken, som vil kunne føre til flere/hyppigere kontroller av regnskapsdata. Men som dere skjønner, så er det fremdeles noe uklarhet rundt SAF-T rapporteringen og enda en stund til dette vil bli obligatorisk.

I mellomtiden kan man for eksempel ta seg et glass saft og se hva som skjer.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar