Pensjon fra første krone: hva med småbedriftene?

OTPKampen rundt innslagspunktet for obligatorisk tjenestepensjon spisser seg til, og resultatet kan komme til å svi på pungen for småbedrifter.

Her er det nemlig snakk om økte kostnader som først og fremst vil ramme småbedrifter og virksomheter i oppstartsfasen.

Nils Lavik for jithomassen.no

Hva er obligatorisk tjenestepensjon?

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning som finansieres ved at arbeidsgiver setter av en del av lønn til sparing. Tjenestepensjon ble med noen få unntak gjort obligatorisk fra 2006, gjennom den såkalte OTP- loven. Denne krever at arbeidsgiver minimum skal betale to prosent av bruttolønn mellom 1 og 12G til ordningen. Her kan du lese mer om hvem som må opprette OTP for sine ansatte.

OTP må ikke forveksles med pensjonen som er regulert i folketrygdloven. OTP kommer i tillegg til denne.

Dagens situasjon

I dag får ikke arbeidstakere opptjent pensjon på inntekt under 1G, som per januar 2020 er på 99 858 kroner. Det gis heller ikke pensjonsopptjening for stillinger under 20 prosent og for ansatte under 20 år. OTP fra første krone (altså fra 1,- opp til nesten 100 000,-) er i dag frivillig, og en del arbeidsgivere praktiserer dette.

Anslag fra myndighetene viser likevel at rundt 90 % av arbeidstakere i privat sektor ikke har slik pensjonsordning.

Kampen om pensjonsoppsparing fra første krone har rast i mange år. Blant annet som sentralt tema i forhandlingene i hovedoppgjørene både i 2014 og 2016, men der partene ikke ble enige.

Debatten er svært relevant både for aksjeselskap og enkeltpersonforetak som vurderer å gå over til AS.

Dersom den blir innført, anslår Finansdepartementet at regningen vil bli på nærmere fem milliarder kroner. Dette vil selvsagt også småbedrifter merke på økonomien.

En arbeidsgruppe er på saken

Både Høyre, Frp og Venstre er uttalte motstandere av pensjon fra første krone. KrF holder døren på gløtt, og fikk med temaet i regjeringsplattformen da de gikk inn i Solberg-regjeringen.

Stortingsflertallet valgte i fjor likevel å ikke ta stilling til et forslag fra Arbeiderpartiet og SV om å lovfeste pensjon fra første krone for alle, men sendte det tilbake ved å sette ned et partssammensatt utvalg som skulle utrede ytterligere. Der står saken i dag, og denne arbeidsgruppen skal jobbe fram mot våren 2020.

Målet er at man skal legge frem forslag og komme frem til noe mer håndfast før hovedoppgjøret.

Konsekvenser

Som en hvilken som helst myndighetsdefinert, lovpålagt kostnad vil også innføring av OTP fra første krone påvirke økonomiske resultater for mindre foretak i negativ retning.

Det er spesielt småbedrifter som er i en sårbar vekstfase eller som generelt sliter med å få endene til å møtes, som kan bli rammet hardt og brutalt – og særlig i distriktene, der man frykter at arbeidsplasser kommer til å gå tapt.

Vi vet per i dag likevel lite om hva konsekvensene kan bli. Det avsatte beløpet i lønnen til arbeidstakere kan i forhandlingene f.eks. ende opp med å bli lavere enn de to prosentene som i dag gjelder fra 1G og oppover. Hele prosessen kan også komme til å bli utsatt, slik den ble det både i 2014 og 2016.

Hvordan det ender vil avhenge av både forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og den påfølgende behandlingen i Stortinget på et senere tidspunkt. Tiden frem mot sommeren vil gi flere svar.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar