Viktige datoer for næringsdrivende 2017

Viktige datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende. Oversikten viser frister man må forholde seg til gjennom året, dersom man driver næringsvirksomhet. I hvilken grad hvert enkelt punkt er aktuelt for deg, avhenger av din selskapsform, omsetning, antall ansatte osv. Et lite enkeltmannsforetak uten ansatte vil ikke ha samme rapporteringskrav som et aksjeselskap med flere ansatte og høyere omsetning. Dette er standard frister. Jeg har uthevet de som er mest aktuelle for en liten virksomhet.

Skatteetaten – Skattekalender for næringsdrivende 2017.

Januar 2017

31 JAN Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
31 JAN Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir
31 JAN Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger

Februar 2017

01 FEB Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for inntektsåret 2016
01 FEB Mva-meldinger – frist for å endre fra to-måneders-termin til årstermin
01 FEB Finansielle instrumenter – frist for levering av beholdningsoppgaver
01 FEB Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
06 FEB A-melding for januar
10 FEB Merverdiavgift, kompensasjonsoppgaven – frist for levering
10 FEB Mva-meldinger – frist for levering og betaling
10 FEB Andre finansprodukter – frist for å levere opplysninger
10 FEB Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15 FEB Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin
15 FEB Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger
18 FEB Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
20 FEB Særskilt oppgave etter merverdiavgiftsloven § 15-6
20 FEB Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
20 FEB Finansielle instrumenter – frist for levering av transaksjonsoppgaver
21 FEB Næringsrapport Skatt åpner for levering
21 FEB Skattemelding (selvangivelsen) – åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem
21 FEB Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap og øvrige skjema/meldinger gjøres tilgjengelig

Mars 2017

01 MAR Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
06 MAR A-melding for februar
10 MAR Årsterminoppgave- og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner, som har fått innvilget årsterminoppgave
15 MAR Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
15 MAR Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 MAR A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
15 MAR Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 MAR Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx

April 2017

04 APR Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende
05 APR A-melding for mars
10 APR Mva-melding – frist for levering og betaling
10 APR Primærnæringen – frist for levering av årsoppgave og betaling av mva
12 APR Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
18 APR Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin
18 APR Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
20 APR Omsetningsoppgave og mva på elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling
20 APR Forenklet registrering etter merverdiavgiftsloven kapittel 14 II
30 APR Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 – frist for levering

Mai 2017

05 MAI A-melding for april
10 MAI Særskilt mva-melding etter merverdiavgiftsloven § 15-6 (mva-melding for omvendt avgiftsplikt)
15 MAI Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 MAI A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
15 MAI Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
15 MAI Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 MAI Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) – frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv – frist for levering
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for levering

Juni 2017

06 JUN A-melding for mai
12 JUN Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
12 JUN Mva-melding – frist for levering og betaling
18 JUN Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx

JULI 2017

05 JUL A-melding for juni
17 JUL A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
17 JUL Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 JUL Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
20 JUL Omsetningsoppgave og mva på elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling
20 JUL Forenklet registrering etter merverdiavgiftsloven kapittel 14 II

August 2017

07 AUG A-melding for juli
10 AUG Særskilt mva-melding etter merverdiavgiftsloven § 15-6 (mva-melding for omvendt avgiftsplikt)
18 AUG Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
31 AUG Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
31 AUG Mva-melding – frist for levering og betaling

September 2017

05 SEP A-melding for august
15 SEP Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 SEP A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
15 SEP Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
15 SEP Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
18 SEP Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx

Oktober 2017

05 OKT A-melding for september
10 OKT Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
10 OKT Mva-melding – frist for levering og betaling
18 OKT Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
20 OKT Omsetningsoppgave og mva på elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling
20 OKT Forenklet registrering etter merverdiavgiftsloven kapittel 14 II
27 OKT Skattelistene – søk blir tilgjengelig

November 2017

06 NOV A-melding for oktober
10 NOV Særskilt mva-melding etter merverdiavgiftsloven § 15-6 (mva-melding for omvendt avgiftsplikt)
15 NOV Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 NOV A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
15 NOV Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
15 NOV Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 NOV Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx

Desember 2017

01 DES Årsterminoppgave – frist for å søke om 2-månedlig oppgaveplikt
05 DES A-melding for november
12 DES Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
12 DES Mva-melding – frist for levering og betaling
15 DES Skattekort – arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
18 DES Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx

DESEMBER 2018

05 JAN A-melding for desember

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar