Viktige datoer for næringsdrivende 2018

Viktige datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende. Oversikten viser frister man må forholde seg til gjennom året, dersom man driver næringsvirksomhet. I hvilken grad hvert enkelt punkt er aktuelt for deg, avhenger av din selskapsform, omsetning, antall ansatte osv. Et lite enkeltmannsforetak uten ansatte vil ikke ha samme rapporteringskrav som et aksjeselskap med flere ansatte og høyere omsetning. Dette er standard frister.

Jeg har uthevet de jeg tror er mest aktuelle for en liten virksomhet.

 

 

Skatteetaten – Skattekalender for næringsdrivende 2018.

Januar 2018

05 JAN A-melding for desember
15 JAN A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
31 JAN Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
31 JAN Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir
31 JAN Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger

Februar 2018

01 FEB Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for inntektsåret 2017
01 FEB Mva-meldinger – frist for å endre fra to-måneders-termin til årstermin
01 FEB Finansielle instrumenter – frist for levering av beholdningsoppgaver
01 FEB Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
05 FEB A-melding for januar
10 FEB Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
10 FEB Aksjesparekonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Andre finansprodukter – frist for å levere opplysninger
10 FEB Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
10 FEB Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger
12 FEB Mva-melding – frist for levering og betaling
15 FEB Næringsrapport Skatt for aksjeselskap åpner for levering
15 FEB Skattemelding (selvangivelsen) – åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem
15 FEB Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap og øvrige skjema/meldinger gjøres tilgjengelig
15 FEB Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin
15 FEB Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
15 FEB Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger
18 FEB Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
20 FEB Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
20 FEB Finansielle instrumenter – frist for levering av transaksjonsoppgaver

Mars 2018

01 MAR Aksjesparekonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Verdipapirfond – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01 MAR Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
05 MAR A-melding for februar
12 MAR Årlig mva-melding for næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner – frist for levering og betaling
15 MAR Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
15 MAR Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 MAR A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
15 MAR Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 MAR Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx

April 2018

04 APR Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende
05 APR A-melding for mars
10 APR Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
10 APR Mva-melding – frist for levering og betaling
10 APR Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling
15 APR Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin
18 APR Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
20 APR Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling
30 APR Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 – frist for levering

Mai 2018

07 MAI A-melding for april
11 MAI Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
15 MAI Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 MAI A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
15 MAI Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
15 MAI Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 MAI Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) – frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
31 MAI Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv – frist for levering
31 MAI Næringsrapport skatt – frist for levering
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for levering

Juni 2018

05 JUN A-melding for mai
11 JUN Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
11 JUN Mva-melding – frist for levering og betaling
18 JUN Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx

Juli 2018

05 JUL A-melding for juni
16 JUL A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
16 JUL Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 JUL Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
20 JUL Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling

August 2018

06 AUG A-melding for juli
10 AUG Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
18 AUG Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
31 AUG Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
31 AUG Mva-melding – frist for levering og betaling

September 2018

05 SEP A-melding for august
15 SEP Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 SEP Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
17 SEP A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
17 SEP Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 SEP Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx

Oktober 2018

05 OKT A-melding for september
10 OKT Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
10 OKT Mva-melding – frist for levering og betaling
18 OKT Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
22 OKT Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling

November 2018

05 NOV A-melding for oktober
12 NOV Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
15 NOV Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 NOV A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
15 NOV Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
15 NOV Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 NOV Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx

Desember 2018

01 DES Årlig mva-melding – frist for å søke om 2-månedlig termin
05 DES A-melding for november
10 DES Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
10 DES Mva-melding – frist for levering og betaling
15 DES Skattekort – arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
18 DES Særavgiftsmeldingen – frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx

Januar 2019

07 JAN A-melding for desember

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar