tollskjema

NYE MVA-KODER

Ressurser

De nye mva-kodene som følger av endringene i mva-rapporteringen fra 2017 kan virke omfattende ved første øyekast. Men også her er det først og fremst … Les mer