NYE MVA-KODER

mvakoderDe nye mva-kodene som følger av endringene i mva-rapporteringen fra 2017 kan virke omfattende ved første øyekast. Men også her er det først og fremst de som importerer varer og tjenester som må tilpasse seg.

For virksomheter som bare har ordinær innenlands omsetning og ikke kjøper varer fra utlandet, er det i praksis minimale endringer i bruk av mva-koder fra 01.01.2017, dette sammenfaller med det jeg skrev om endringene i selve mva-meldingen nevnt i denne posten.

ORDINÆR OMSETNING OG VAREKJØP

Utgående merverdiavgift 25% registreres ved bruk av mva-kode 3 og øvrig omsetning med lavere mva-sats med kodene 31, 32 og 33. Dette er de samme kodene man er kjent med fra før. Fradrag for inngående mva 25% registreres, som tidligere, med mva kode 1 og mellom- og lav sats med mva kode 11 og 13 (tidligere 11 og 23).

Merk at disse kodene er standard mva-koder fra Skatteetaten og at kodene du bruker i ditt regnskapssystem kan variere fra disse – kanskje er ikke mva-kodene engang synlige i systemet du bruker – selv om systemleverandøren må benytte Skatteetatens koder «bak» de skjermbildene du kan se.

Endringene du likevel må være klar over dersom du skal registrere bilag med de nye mva kodene, er det som har med import av varer og tjenester å gjøre. Merk at det også her kan være ulike tilnærminger fra systemleverandørens side, forklaringene i denne artikkelen er basert på Skatteetatens mva-koder.

NYE MVA-KODER

Her er en oversikt over de nye mva kodene hvor de kodene som er verdt å merke seg er markert med grønn skrift. Som nevnt er de fleste ordinære mva koder de samme som tidligere, med få eller mindre endringer.

Omsetning og uttak av varer og tjenester

3 Utgående mva., 25 %
31 Utgående mva., 15 %
32 Utgående mva., 11,11 %
33 Utgående mva., 10 %
5 Mva.-fritt salg, 0 %
51 Innenlandsk omsetning med omvendt avgiftplikt, 0 %
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
7 Ingen mva-behandling (inntekter som ikke er omsetning)

Kjøp av varer og tjenester

0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
1 Fradrag for inngående mva., 25 %
11 Fradrag for inngående mva., 15 %
12 Fradrag for inngående mva., 11,11 %
13 Fradrag for inngående mva., 10 %
14 Fradrag for innførselsmva., 25 %
15 Fradrag for innførselsmva., 15 %

Kjøp av varer fra utlandet

21 Grunnlag ved innførsel av varer, 25 %
22 Grunnlag ved innførsel av varer, 15 %
23 Grunnlag ved innførsel av varer, 0 %

Innførsel av varer

81 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva., 25 %
82 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva., 25 %
83 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva., 15 %
84 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva., 15 %
85 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva. av, 0 %

Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester

86 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva., 25 %
87 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva., 25 %
88 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva., 10 %
89 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva., 10 %

Omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp

91 Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva., 25 %
92 Kjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag for mva., 25 %

VAREKJØP FRA UTLANDET

Kjøp fra utlandet behandles annerledes med den nye mva-meldingen. Mva-registrerte virksomheter skal ikke lenger betale merverdiavgift til Tollvesenet ved mottak av varen. Merverdiavgiften skal først gjøres opp når du rapporterer denne på mva-meldingen som du sender til Skatteetaten. Derfor er det også på dette området de største endringene når det gjelder mva-koder kommer.

Endringen medfører at kjøp fra utlandet må registreres i to omganger, først selve kjøpsregistreringen som gir oss den regnskapsmessige kostnaden og deretter tolldeklarasjonen som viser tollverdien som brukes til å beregne merverdiavgiften.

EKSEMPEL

La oss si at du kjøper en datamaskin fra utlandet. Du betaler med det samme og ferdig omregnet til NOK koster maskinen deg 9 800 kroner. Datamaskinen kan kostnadsføres som inventar og vi kan bruke konto 6540 Inventar til denne kostnaden.

Kjøpsregistreringen i regnskapet blir slik:

9 800 NOK DEBET konto 6540 MVA KODE 21
9 800 NOK KREDIT leverandørkonto (ingen mva kode)
9 800 NOK DEBET leverandørkonto (ingen mva kode)
9 800 NOK KREDIT bank (ingen mva kode)

Mva kode 21 – Grunnlag ved innførsel av varer, 25 %, skal benyttes på innførsel av varer fra utlandet som er mva-pliktig med 25 %. Denne mva-koden medfører imidlertid ingen mva-beregning i mva-oppgaven. Det er nemlig ikke denne verdien som utgjør grunnlaget for mva-beregningen, det er det tollverdien som gjør. I mange tilfeller vil tollverdi være det samme beløpet, men ikke alltid.

Tollverdi kan avvike fra varekostnad når man beregner vareverdi ved leveringstidspunkt på grunnlag av Tollvesenets valutakurser og ikke valutakurs ved transaksjonstidspunktet. Tollvesenet opererer med ukessatser for valuta. Det kan i tillegg påløpe avgifter, frakt eller tollkostnader til tollverdien.

For eksempelets skyld, la oss anta at bruk av Tollvesenets ukessatser for valutaomregning gir oss en tollverdi på 10 000 kroner.

PS. Jeg bruker konto 7990 i dette tilfellet. Det er bare et eksempel, da jeg i mitt gratisregneark har opprettet en konto «7990 MVA-Meldingen» som benyttes for registreringer relatert til mva-meldingen. Dette er en null-konto som alltid vil ha registreringer både debet og kredit og aldri vil vise i regnskapet. Det finnes flere måter å løse dette på, hvordan man gjør tilleggsregistreringene den nye mva-meldingen medfører vil varierer fra system til system.

Registrering av tolldeklarasjonen blir slik:

10 000 NOK DEBET konto 7990 MVA KODE 81
10 000 NOK KREDIT kredit konto 7990 (ingen mva kode)

Mva kode 81 – Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva. 25 %, skal benyttes når man kjøper varer fra utlandet som er avgiftspliktig med 25% mva og virksomheten har fradrag for mva for varen. Denne mva koden betyr at 10 000 kroner registreres i mva-meldingens post 9 Innførsel av varer og beregnet avgift, 25% (grunnlag) og 2 500 kroner i beregnet innførselsavgift, den fører også 2 500 kroner i post 17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%.

Netto-effekten i dette tilfellet blir altså 2 500 – 2 500 = 0. Det vil si at virksomheten både betaler mva og får igjen mva på varekjøpet, et scenario som vil være veldig vanlig. Det er forøvrig omtrent samme måte som man skal registrere kjøp av tjenester fra utlandet, som også eksisterer i nåværende omsetningsoppgave, selv om dette nok er et noe oversett punkt hos mange.

TJENESTER FRA UTLANDET

Å registrere kjøp av tjenester fra utlandet er noe enklere enn tilfellet er ved varekjøp. Det er også slik at vi allerede har en tilsvarende mva-kode i nåværende omsetningsoppgave for merverdiavgift, mva-meldingen medfører derfor ikke store endringer.

Den største forskjellen er at man har spesifisert mva kodene med 25% fradrag og 10% fradrag og tilsvarende med 25 % uten fradrag og 10% uten fradrag. Fra å ha en mva-kode i omsetningsoppgaven, har man fire koder i mva-meldingen.

Derfor, la oss se på hvordan du neste gang skal registrere kostnaden når du bruker en tjeneste fra utlandet, noe som er veldig vanlig å gjøre over internett. La oss si at du får en designer på en webside for frilansere til å lage en reklamebrosjyre for deg og betaler 5 000 kroner for dette etter omregning til NOK. Vi kan bruke konto 7320 – Reklamekostnad til denne type kostnad.

Registreringen i regnskapet blir slik:

5 000 NOK DEBET konto 7320 MVA KODE 86
5 000 NOK KREDIT leverandørkonto (ingen mva kode)
5 000 NOK DEBET leverandørkonto (ingen mva kode)
5 000 NOK KREDIT bank (ingen mva kode)

Mva kode 86 – Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva., 25 %, skal benyttes ved kjøp av tjenester fra utlandet som er mva-pliktig med 25 % og samtidig har fradrag for mva med 25%. Denne mva koden betyr at 5 000 kroner registreres i mva-meldingens post 12 Tjenester kjøpt fra utlandet og beregnet avgift, 25% (grunnlag) og 1 250 kroner i beregnet avgift, den fører også 1 250 kroner i post 17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%.

Slik tilfellet var med eksempelet på varekjøp fra utlandet så går også her virksomheten i null ved en summering av disse transaksjonene, dette vil være tilfellet for de fleste virksomheter for de fleste typer kjøp av tjenester. Registrerigene er likevel ikke uten verdi for Skatteetaten og det faktum at de nye kodene er en del av en større omlegging som medfører mer fokus på varer og tjenester som krysser landegrenser, vil sannsynligvis også medføre mer fokus på at disse transaksjonene rapporteres riktig.

mvakoder

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

2 kommentarer om “NYE MVA-KODER”

  1. Hei
    Jeg ser at du får gode tilbakemeldinger og vil gjerne prøve regnearket ditt. Sender du til min mailadresse?

    OSkaar

    Svar

Legg igjen en kommentar