MVA-Meldingen

mvamelding

Denne høsten har det vært mye fokus på endringene i mva-rapporteringen som trer i kraft fra 1. termin 2017. Men med mindre du importerer varer eller tjenester fra utlandet, vil ikke den nye mva-meldingen medføre store justeringer for din virksomhet.

FARVEL TIL ALMINNELIG OMSETNINGSOPPGAVE

Men noen endringer kommer man ikke unna. Mva-meldingen (Skattemeldingen for merverdiavgift) vil erstatte dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. Den nye mva-meldingen stiller litt andre krav til spesifikasjon av omsetning. Der hvor den gamle omsetningsoppgaven hadde 11 poster, har den nye mva-meldingen 19 poster.

Alminnelig omsetningsoppgave er altså snart historie. Likevel er det liten grunn til å tro at selve prosedyren for å fylle ut oppgaven vil endre seg mye, slik at denne posten fra tidligere fremdeles er aktuell for deg som fyller ut oppgaven selv via Altinn.

Siste rapportering med alminnelig omsetningsoppgave blir 6. termin 2016, eventuelt årsoppgaven for 2016 dersom man er årspliktig. Alle transaksjoner fra og med 1.1.2017 skal rapporteres i den nye mva-meldingen.

MVA-MELDINGEN (Skattemeldingen for merverdiavgift)

Den nye mva-meldingen har flere poster og kan i utgangspunktet virke mer komplisert enn tidligere. Det er imidlertid ikke store endringer dersom man ikke har import/eksport eller kjøper klimakvoter og gull. Under har jeg forsøkt å forenkle den nye oppgaven ved å vise hvilke poster som er nye (grønn tekst). De ordinære postene for transaksjoner innenlands er de samme, selv om de kanskje har en litt annen nummerering. Den store endringen gjelder hvordan man skal registrere kjøp av varer og tjenester fra utlandet.

R-0002 Skattemelding for merverdiavgiften

A. Samlet omsetning, uttak og innførsel
Post 1 Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Post 2 Samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel

B. Innenlands omsetning og uttak
Post 3 Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25 %
Post 4 Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 15 %
Post 5 Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 10 %
Post 6 Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift
Post 7 Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt

C. Utførsel
Post 8 Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift

D. Innførsel av varer
Post 9 Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 %
Post 10 Innførsel av varer, og beregnet avgift 15 %
Post 11 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av

E. Kjøp med omvendt avgiftsplikt
Post 12 Tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25 %
Post 13 Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25 %

F. Fradragsberettiget innenlands inngående avgift
Post 14 Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25 %
Post 15 Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 15 %
Post 16 Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 10 %

G. Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift
Post 17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25 %
Post 18 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15 %

H. Sum
Post 19 Avgift å betale / Avgift til gode

VARER OG TJENESTER KJØPT FRA UTLANDET

Det er nye regler ved import og eksport av varer som utgjør den største praktiske endringen i mva-meldingen som skal brukes fra 2017. Nå skal man ikke lenger betale merverdiavgift til Tollvesenet ved innførsel, men oppgi denne selv i den nye mva-meldingen som sendes til Skatteetaten.

I gammel oppgave har man en tilsvarende post for kjøp av tjenester fra utlandet (Post 7 Beregningsgrunnlag for tjenester kjøpt fra utlandet og beregnet avgift 25%), en post som riktignok har vært oversett av mange fordi den oftest innebærer en tilleggsføring som går i null fordi man i de fleste tilfeller også vil ha fradrag for mva-beløpet som fremkommer i denne posten.

Nå skal både varer og tjenester fra utlandet behandles på samme måten og det er postene markert i gult i mva-meldingen over som skal brukes til dette. Som tilfellet var ved bruk av post 7 tidligere, vil det også nå ofte være tilfelle at man har fradrag for mva-beløpet som man beregner ved innførsel.

Ved et varekjøp fra utlandet vil man dermed for eksempel kunne få følgende registreringer i mva-meldingen:

Post 9 -Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 % Avgift + 2500

Post 17-Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25 % Avgift – 2500

LIKVIDITETSMESSIG FORSKJELL

For virksomheter med mye import utgjør den nye ordningen en likviditetsmessig fordel, fordi man slipper å «legge ut» for innførselsavgiften slik man gjør nå, for først å få igjen denne avgiften ved mva-rapporteringen. For mindre virksomheter er imidlertid denne fordelen begrenset.

NYE MVA-KODER

I forbindelse med mva-meldingen har det også kommet nye mva-koder som skal benyttes ved registrering i regnskapssystemet. Her følger hovedendringen i samme spor, at man får flere koder å forholde seg til, spesielt ved registreringer som har med import/eksport å gjøre. Det er din systemleverandør som har ansvar for å ta i bruk disse kodene. Som bruker vil du sannsynligvis ikke merke noe særlig forskjell på dette området.

mvamelding

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar