Spørsmål fra brukere av XCELLO (5)

XCELLO Spørsmål

Hvordan registrerer jeg langsiktige finansinvesteringer? Hva med kortsiktige aksjer og aksjonærlån? Er det mulig å fordele mva? Hvordan bør jeg føre en ubetalt faktura? Hvordan registrerer og dokumenterer jeg betaling av faktura?

Jeg får en god del spørsmål fra brukerne av regnearket og prøver å svare så godt jeg kan. Noen av disse gjengir jeg her slik at andre skal slippe å spørre om det samme. Bruker du allerede XCELLO kan du finne tips og råd her, og dersom du vurderer å begynne kan du få en bedre forståelse av hvordan regnearket fungerer.

Denne runden av spørsmål fra brukere av XCELLO er innom følgende:

  • Aksjeinvesteringer
  • Lån fra aksjonær
  • Spesifikasjon av felter
  • Fordeling av mva
  • Ubetalt faktura
  • Registrering av faktura og betaling

Langsiktige strategiske aksjeinvesteringer

Spørsmål:

Jeg har anskaffet XCELLO for å føre regnskap for mitt holdingselskap. Dette selskapets portefølje vil bestå av både strategisk langsiktige og taktiske kortsiktige finansinvesteringer. Investeringer vil finansieres ved bruk av egenkapital og lån. I forbindelse med føring av regnskapet for 2019 har jeg noen spørsmål.

Langsiktige strategiske aksjeinvesteringer:

1300 serien bør benyttes for slike investeringer. For eierskap opp til 20% bør 1350 benyttes, ved 20% – 49% bør 1330 benyttes og 50%+ 1300 benyttes. For å unngå at flere selskap i samme kategori må dokumenteres separat er det ønskelig at disse benytter hver sin konto dvs 1300, 1301, 1302, … 1309, 1330, 1331, 1332, … 1339, og, 1350, 1351, 1352, … 1359 med mulighet for tilpasning av tekst med navn på aksje for hver av disse.

Etter hva jeg kan se støtter XCELLO kun 1335. Ber om kommentarer til dette og mulighet for å legge inn konti spesifisert over.

Svarer samlet lenger ned.

Kortsiktige finansinvesteringer

Spørsmål:

Kortsiktige finansinvesteringer:

Kortsiktig finansinvestering bør benytte konto 1810 Markedsbaserte aksjer. Xcello ser ut til at kun gir mulighet for 1350 og bør utvides til å støtte konto 1810, 1811, … 1819 med mulighet for tekst med navn på aksje som over.

Svarer samlet lenger ned.

Lån fra aksjonær og spesifikasjon av felter

Spørsmål:

Aksjelånet som er tatt opp er et langsiktig lån fra aksjonær. Her bør konto 2280 benyttes. Gjerne med endret tekst “Lån fra aksjonær” Etter hva jeg kan se gir XCELLO kun mulighet for 29 kortsiktig gjeld (2995).

Ber om mulighet for støtte til 2280 Lån fra aksjonær. Her vil det også være nyttig å ha separate konto for å kunne bokføring av flere slik lån 2281 … 2289 for lån fra andre fremtidige aksjonærer (andre familie medlemmer og partnere).

Svar på alle tre spørsmål samlet:

Du kan tilpasse kontoene i balansen etter behov, men bare endre de som har grønn bakgrunn.

Under eiendeler er dette totalt 7 kontoer, så du burde kunne få plass til alle dine “hovedkontoer” for aksjer. 2280 kan også legges inn under gjeld og egenkapital hvor du har totalt 5 kontoer som kan endres til det du har behov for. Det er altså ikke mulig å opprette ubegrenset antall separate kontoer, fordi man kan ikke legge inn flere rader i regnearket, så her må man nesten vurdere hva som er viktigst og prioritere disse.

Når det gjelder spesifikasjon innenfor de ulike kontoene, så har jeg selv ført aksjetransaksjoner i XCELLO, ved å bruke Diverse-arkfanen. Her finnes et felt som heter “sortering” hvor du kan spesifisere innenfor hovedkontoen som brukes.

Nevnte metode vil innebære at du fører aksjekjøp (feks) på konto 1810, men spesifiserer hvert enkelt kjøp med 1811,1812, etc i sorteringsfeltet. Vil dog gjerne tro at bruk av firmanavn/forkortelse er mer intuitivt enn siffer. Deretter kan du sortere dette separat i egen arkfane ved årets slutt for å holde oversikten.

Slik ser sorteringsfeltet i Diverse-arkfanen ut:

Sortering i diverse arkfanen

 

Interessert i regnskapsføring av aksjer og fritaksmetoden?

Gå her for å lese en detaljert forklaring om dette temaet.

Fordeling av merverdiavgift

Spørsmål:

Hei. Jeg kjøpte XCELLO i forrige uke og er helt fornøyd men jeg har et spørsmål. Siden jeg har inntekter både med og uten merverdiavgift så skal flere kostnader fordeles i forhold til dette med tanke på mva. Kan ikke se at det er noen mulighet for det i XCELLO-arket?

Svar:

Takk for spørsmål, fordeling av mva er fullt mulig på samme måten som jeg vet dette gjøres i flere ulike regnskapssystemer. Du må dele registreringen av kostnaden i to, hvis du for eksempel har en faktura på 100 kr som skal fordeles 50/50 må du registrere 50kr med mva kode 1 og mva fradrag og 50kr med mva kode 0 uten mva fradrag.

Ubetalt faktura

Spørsmål:

Regnskapsarket er helt topp,men jeg har et problem. Jeg hjelper en annen med å få skikk på 2019 regnskapet og alt går bra frem til det dukker opp en ubetalt regning (den ble betalt i januar 2020). Men vedkommende vil at den skal tas med i regnskap for 2019 som gjeld. Hvordan bør jeg føre den posten? Det er såpass mange år siden jeg tok handelsskole og nå står det helt stille for meg.

Svar:

Dette kan du registrere som en vanlig faktura, i kostnader arkfanen, mot “Faktura”. Da vil skyldig beløp være oppført som leverandørgjelde (konto 2400) pr. 31.12.19. Deretter føres betalingen i 2020, og leverandørgjelden vil utlignes.

Husk at det er fakturadato som bestemmer når fakturaen skal føres, og ikke betalingsdatoen. Mange blander disse to.

Føring av faktura og betaling av denne

Spørsmål:

Hei! Etter å ha lest brukerveiledningen har jeg to spørsmål.

1. Det står at man skal føre salg via faktura som “FAKTURA” i inntektsfeltet. Da kontoføres inntekta som en fordring. Hvordan registrerer jeg at fakturaen er betalt, slik at kontoføringa blir rett i balansen? Dette må jo stemme til Skattemeldinga. Har du da tenkt at man oppretter en linje for hver faktura med konto 1500 (debet) og 1920 (kredit) i balanse-arkfanen? Hva refererer da billagsnummeret til?

2. Det er en post i balanseregnskapet som heter “(A) Alle kunder har betalt. Dette er vel en automatisert post, men hvordan fungerer den? Jeg antar det har med spørsmål 1 og gjøre.

Svar:

Det stemmer som du sier, når du bruker FAKTURA føres beløpet som en fordring på konto 1500 kundefordringer. Betalingen av denne gjør du i Balanse-arkfanen med samme beløp, 1500 (debet) og 1920 (kredit). Det er rikig, at hver betaling føres separat ift. hvilken faktura som betales. Bilaget kan være kontoutskriften, muligens også selve fakturaen, avhenger litt av hvordan du dokumenterer bilagene dine.

Det er forøvrig samme kontoer som du ser på “Alle kunder har betalt” registreringen, som er ment som eksempel på en slik betaling. Eksempelposteringen har slått sammen (summert) alle registreringene til en linje for enkelthets skyld. Skjønner at den kan forvirre. Det er bare å slette den.

Bruker du XCELLO?

Spør meg gjerne om det du måtte lure på.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar