Fem ting du må vite om covid-19 kompensasjon

koronakompensasjonNå kan alle foretak med stort omsetningsfall under korona-krisen søke om Covid-19-kompensasjon, og få dekket flere av sine faste kostnader. Dette må du vite om kompensasjonsordningen.

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall ble vedtatt 17.april 2020, og åpnes for søknader fra 20. april. Den ferske loven gir oss flere detaljer om kompensasjonsordningen regjeringen informerte oss om i begynnelsen av april. Her er fem ting du bør vite før du søker.

(1) Disse kan søke om kompensasjon

Virksomheten må ha hatt et omsetningsfall på minst 30% eller mer for måneden det søkes om tilskudd for. For mars er det nok med 20% fall i omsetning.

AKSJESELSKAPER KAN SØKE om kompensasjon dersom de har ansatte og minst en ansatt har utbetalt lønn i februar eller mars 2020.

ENKELTPERSONFORETAK KAN SØKE hvis dette er hovedinntektskilde for innehaver, som betyr at minst 50% av inntekten i 2019 må være fra foretaket. Ansvarlige selskaper kan søke hvis en av deltakerne har dette som sin hovedinntektskilde.

(2) Slik beregner du omsetningsfall

Omsetningsfallet måles ut fra beregnet normal inntekt, satt opp mot faktisk inntekt i perioden.

DETTE ER BEREGNET NORMAL INNTEKT: For å finne beregnet normal omsetning i mars 2020 brukes inntekt i mars 2019 justert med prosentvis endring for januar-februar 2019 til januar-februar 2020. Det vil si at dersom du økte omsetningen med 10% de to første månedene i 2020 i forhold til 2019, skal beregnet normal omsetning for mars ha den samme økningen.

Man kan anta at denne metoden også benyttes for april og påfølgende måneder, men kun mars 2020 er nevnt som eksempel i forskriften.

(3) Dette dekker kompensasjonen

ORDNINGEN GJELDER FOR FASTE UUNGÅELIGE KOSTNADER. Foretak som er stengt av staten kan få dekket inntil 90% av disse, mens andre virksomheter får dekket inntil 80%.

Som faste, uungåelige kostnader regnes blant annet:

 • leie av lokaler (husleie) og strøm
 • offentlige gebyrer til renovasjon, vann og avgift
 • leie av maskiner, inventar og transportmidler
 • leasing av bil
 • regnskap og revisjon
 • telefon og internett
 • forsikringer og avgifter på bil
 • andre forsikringer

Beregnet tilskudd under 5000 kroner tildeles ikke, og det er en egenandel på 10 000 kroner for foretak som ikke er stengt av staten.

(4) Slik søker man om kompensasjon

Det har blitt opprettet en egen nettside for kompensasjonsordningen, med veiledning og informasjon til å sende inn søknaden.

Blant annet skal det gis opplysninger om følgende:

 • næringstype
 • søknadsperiode
 • omsetningstall for aktuelle perioder
 • evt. andre mottatte offentlig tilskudd/inntektssikring
 • faste uungåelige kostnader
 • hvorvidt virksomheten er stengt av staten

Alle punktene skal kunne dokumenteres, men det virker ikke som om det legges opp til noe dokumentasjonskrav i forbindelse med selve innsendelsen.

Ordningen er tillitsbasert og opplysninger om tildelt tilskudd vil bli gjort offentlig tilgjengelig på nettet.

(5) Bekreftelse fra autorisert regnskapsfører

Den som søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor, og denne bekreftelsen skal legges ved innsendelsen skattemeldingen/årsregnskapet for 2020.

Men husk at du står ansvarlig for tallene du sender inn, så det kan lønne seg å ha en dialog med din regnskapsfører også underveis for å sikre at tallene du rapporterer blir riktige. JITR AS kan også hjelpe med dette.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar