Spørsmål fra brukere av regnearket (2)

XCELLO Spørsmål

Kan jeg endre årstall?  Legger ved regnskapet, har jeg ført dette riktig? Kan jeg periodisere inntekter? Hvordan registrerer jeg avskrivninger? Hvor fører jeg skattefunn?

Jeg får en god del spørsmål fra brukerne av regnearket og prøver å svare så godt jeg kan. Noen av disse gjengir jeg her slik at andre skal slippe å spørre om det samme. Bruker du allerede XCELLO kan du finne tips og råd her, og dersom du vurderer å begynne kan du få en bedre forståelse av hvordan regnearket fungerer.

Denne runden av spørsmål fra brukere av XCELLO er innom følgende:

  • Endring av årstall
  • Kontroll av registreringer
  • Periodisering av inntekter
  • Registrering av avskrivninger
  • Registrering av skattefunn

Årstall og endring av dette

Spørsmål:

Takk for regneark. Jeg får ikke endret årstall til 2017 – er det meningen eller er det en kode jeg kan få som låser opp dette?

Svar:

Regnearket kommer i separate versjoner for hvert regnskapsår, det vil si at du må kjøpe versjonen for det året du skal gjøre regnskapet for. Ønsker du også å benytte regnearket for neste år i regnearket, har jeg en egen versjon for dette.

Kontroll av føringer for sameie

Spørsmål:

Jeg drister med til å spørre om litt kontroll av mine føringer:-) Dette er et nyopprettet boligsameie med fire leiligheter, der jeg; dvs. Gårdsvegen 8 AS eier to av leilighetene (eide alle tidligere). Siden dette er et nyoppstartet sameie, hadde vi ingen inngående balanse. Når fakturaen kom hadde vi ikke nok likvider, dermed forskuddsbetalte jeg mine to leiligheter med 6 mnd slik at jeg fikk betalt fakturaene. Jeg lurer derfor på; Har jeg ført dette riktig i regnskapet?

Svar:

Takk for at du bruker regnearket. Ved en rask kikk så ser det ut som om du har registrert forskuddsbetalingene du nevner en gang for mye. Du har registrert den både som inntekt under INNTEKTER og som en forskuddsbetaling i BALANSEN, og jeg vil tro at bare den siste posteringen din er riktig og at denne registreres som en inntekt først i 2018. Vil også tro at banken din ikke stemmer med saldo 31.12.2017, noe den skal gjøre ved årsslutt.

Noen spørsmål grenser til betalt rådgivning og dersom ditt spørsmål er over grensen får du beskjed om dette slik at du selv kan bestemme hva du ønsker å gjøre. Det koster ingenting å spørre.

Periodisering av inntekter

Spørsmål:

Arbeid som ble utført i desember skal føres for 2017, men når jeg har sendt faktura i begynnelsen av januar er det ikke mulig å legge inn 2018 årstall. Skal jeg da bare tilbakedatere faktura til 31/12-2017?

Jeg er veldig fornøyd med regnearket og kommer til å kjøpe det nye for 2018 når du har det klart.

Svar:

Det er godt å høre at du er fornøyd med regnearket, neste versjon blir enda bedre og den er like om hjørnet. 🙂 Du skal ikke ha med 2018 årstall i regnskapet for 2017, så en faktura sendt i 2018 som gjelder 2017 kan du registrere som en opptjent, ikke fakturert inntekt. Da ville jeg brukt konto 3200 på inntekter og opprettet konto 1530 Opptjent, ikke fakturert inntekt i balansen.

Registreringen blir da følgende:

Arkfane inntekter:

Beløp 3200/Faktura(1500)

Arkfane Balanse

Beløp 1530/1500

Neste år (2018) registrerer du fakturaen som vanlig mens du tilbakefører den opptjente inntekten.

PS. Egentlig skulle du brukt konto 3009 Opptjent ikke fakturert inntekt, men siden den ikke finnes i regnearket bruker du bare konto 3200, du kan likevel registrere dette i kontogruppe 3000 (eller evt. annen kontogruppe du har inntektene dine).

Tungvindt registrering av avskrivninger

Spørsmål:

Jeg har anskaffet PC til 20.000, betalt gjennom bank og fører denne i balansen:

Debet 1280 Kontormaskiner, Kredit 1920 Bankinnskudd

Så fører jeg kostnader (Avskrivning 30%):

Konto 6500 Verktøy, inventar mv., Type Privat (2915)

Og balansen igjen:

Debet 2915 , Kredit 1280 for å få trukket ned balansen.

Resultatet av dette ser riktig ut, men jeg synes det er tungvint og også misvisende med mellomføring på 2915 som er Lån til eiere. Er det noen annen og bedre måte å gjøre dette på i ditt regneark?

Svar:

Dette ser helt riktig ut og jeg er enig med deg at det er litt tungvindt. Denne typen føringer er også årsaken til at den nye versjonen av regnearket har en egen arkfane for registreringer som går både på kostnader og balanse kontoer. Her fra den nye Diverse-arkfanen i regnearket:

 

Registrering av skattefunn

Spørsmål:

SkatteFUNN for 2017, f.eks. kr 300.000: SkatteFUNN skal ikke skattlegges, og det skal så vidt jeg forstår ikke føres som inntekt, da det ikke skal være med i resultatregnskapet. SkatteFUNN vil bli utbetalt ved skatteoppgjøret 2017 Vil få dette inn i balansen på 1670 Krav på offentlige tilskudd, men hva blir da motposten? Inntil videre har jeg ikke ført SkatteFUNN i regnskapet, da jeg ikke finner en måte å få resultatet riktig.

Svar:

Skattefunn: om du er i skatteposisjon og tilskuddet reduserer din skattekostnad, vil motposten være konto 2500. Blir dette utbetalt bruker du konto 1920.

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

2 kommentarer om “Spørsmål fra brukere av regnearket (2)”

  1. Hei, jeg lurer på å begynne å bruke XCELLO, men har ett spørsmål.
    Kona og jeg har hvert vårt enkeltmannsforetak, kan vi kjøre hvert vårt regnskap på en lisens eller må vi ha hver vår?

    Svar

Legg igjen en kommentar