Slik gjør du regnskapet med XCELLO

Å gjøre regnskapet med XCELLO er en rimelig og praktisk løsning for de aller minste virksomhetene. Her kan du se hvordan det fungerer.

Denne miniguiden viser eksempler fra XCELLO for enkeltpersonforetak (regnskapsåret 2019), men vil også kunne brukes for aksjeselskap og foreninger da disse regnearkene har ganske likt oppsett. Bruker du XCELLO for sameie og borettslag finner du en tilsvarende miniguide her.

Du velger og kjøper din versjon her, deretter får du XCELLO tilsendt på mail og kan være i gang i løpet av noen få minutter.

Slik bruker du XCELLO:

1. Sjekk ut oversiktsbildet

Det første du ser når du åpner regnearket er arkfanen Oversikt. Dette er et slags kontrollrom for ditt regnskapsarbeid, med de viktigste nøkkeltallene for hva som er registrert hittil i år. Her er også en posteringskontroll, som er en teknisk kontroll av dine registreringer, som bekrefter at du har full kontroll på regnskapet.

XCELLO ENK600 Oversikt 2019

Legg inn firmaopplysninger i de grønne feltene, slik som Eksempel ENK har gjort, så er kontrollrommet ditt. Oversikt-arkfanen er grei å sjekke underveis i regnskapsåret, men det er ikke her du skal gjøre registreringene dine, for det har du egne arkfaner til.

PS! Skjermbildene du ser viser eksempeltall fra det fiktive enkeltpersonforetaket Eksempel ENK, som hittil i 2019 har et overskudd på 104 661 kroner.

2. Registrer inntekter

I neste arfkane skal du registrere inntekter. Denne arkfanen er bygget opp med et summeringsbilde (øverst) og et registreringsbilde (under).

XCELLO ENK600 Inntekter 2019Summeringsbildet viser hva du har registrert av inntekter på de ulike inntektskontoene. Det er enkelt og intuitivt å registrere inntektene i de grønne feltene i registreringsbildet under.

XCELLO ENK600 Inntekter R 2019

 

For de fleste virkomheter vil det være snakk om samme type inntekt som gjentar seg gjennom året, så det du skal gjøre her er å finne ut av hvordan din type inntekt føres, og deretter gjenta. For vårt eksempelfirma, Eksempel ENK, er det fakturadato, navn og beløp som varierer, mens Type:Faktura og Konto:3000, er fast.

Men selv om inntekter er moro, så har man også kostnader i en virksomhet, da må man videre til neste arkfane.

3. Registrer kostnader

I neste arkfane skal du registrere kostnader, og denne arkfanen er bygget opp på samme måte som forrige. Forskjellen er at man har litt flere kontoer for kostnader, enn hva man har for inntekter, fordi de fleste virksomheter vil ha flere typer kostnader.

XCELLO ENK600 Kostnader 2019

 

XCELLO kommer med noen av de vanligste kontoene som standard, men disse kan endres etter behov. Det gjør du ganske enkelt ved å skrive over kontonummer og kontonavn i de grønne feltene.

XCELLO ENK600 Kostnader R 2019

Kostnadene registreres ved å fylle ut de grønne feltene i registreringsbildet, også denne registreringen er ganske intuitiv, men det kan være greit å merke seg feltet for mva koder (%), hvor det vanligste er at man har mva-fradrag med 25% og skal bruke mva-kode 1, men det vil finnes litt ulike varianter avhengig av din virksomhet og din type kostnader. Eksempelregistreringene tar hensyn til alle mulige varianter for å vise hvordan de fungerer.

Dersom man ikke er mva-registrert kan man bruke kode 0 eller la dette feltet stå tomt.

3. Registrer balanse

Når inntekter og kostnader er lagt inn gjenstår det å registrere balansepostene. Balansen i XCELLO er delt opp i to deler:

  • Eiendeler
  • Gjeld & Egenkapital

På den måten har man en oversikt som representerer den logiske oppbygningen av et balanseregnskap. Hensikten er å gjøre XCELLO til noe mer enn et praktisk verktøy, men også en måte å tilegne seg grunnleggende regnskapsforståelse.

XCELLO ENK600 Balanse 2019

Eksempel ENK har ganske få balanseposter, slik at flere felter står i null, men her har man litt rom for ulike behov. XCELLO regner selv ut årsresultat og bokfører dette mot konto 2050 Egenkapital slik at balansen din stemmer (gjelder ENK, AS kan gjøre en avsetning av forventet skatt her).

XCELLO ENK600 Balanse R 2019

Registreringene i balansen vil i hovedsak bestå av innbetalinger fra kunder og utbetalinger til leverandører.

5. Rapporter

Regnearket XCELLO genererer automatisk nødvendige rapporter som kan være nyttige når du skal rapportere til myndighetene, slik som saldobalanse, resultatregnskap og balanseregnskap. Her ser du resultatrapporten:

 

XCELLO ENK600 Resultatrapport 2019

6. Flere arkfaner

Regnearket har flere arkfaner som kan være nyttige for noen, men ikke vil brukes av alle. Arkfanene vi har valgt å ikke ta med i denne gjennomgangen er disse:

  • Diverse-arkfane for fleksibel registrering mellom arkfaner
  • Mva-rapportering med avstemming av leverte mva-oppgaver
  • Norsk Standard Kontoplan
  • Faktura-eksempel
  • Notater (for egendefinerte rapporter)

7. Øvrige ressurser

Og skulle du ha behov for hjelp underveis, eller ønsker å se den detaljerte brukerveiledningen som beskriver XCELLO i detalj, stikk innom XCELLO brukersenter. Her finner du flere nyttige tips på veien til et mer effektivt regnskap med XCELLO, samtidig som det er anledning til å komme med spørsmål og tilbakemeldinger.

I sum betyr dette at regnearket XCELLO inneholder alt bu behøver for å gjøre regnskapet ditt på en oversiktlig måte med regneark. Lykke til!

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar