Postering av mva

eksempelposteringHer skal jeg vise deg steg for steg hvordan man posterer merverdiavgift, og betaling eller tilbakebetaling av dette.

For å forklare dette enklest mulig skal jeg forklare hvordan postering av merverdiavgift fungerer, og hvordan man posterer betaling eller tilbakebetaling av denne.

Inngående og utgående merverdiavgift

Først litt om merverdiavgift og hvordan det fungerer. Det finnes to typer merverdiavgift:

  • Inngående merverdiavgift
  • Utgående merverdiavgift

Den inngående merverdiavgiften er mva på kostnader, spesifisert på fakturaene vi betaler. Den utgående merverdiavgiften er den vi beregner på salg, på fakturaene vi sender ut.

For å skille disse fra hverandre kan det derfor være greit å lære seg følgende huskeregel:

  • Faktura som kommer inn = inngående merverdiavgift
  • Faktura som sendes ut = utgående merverdiavgift

Postering av inngående merverdiavgift

La oss si at vi kjøper kopipapir for 1200 kroner, og kostnaden er inkludert merverdiavgift.

Dette kan posteres slik:

1200 kroner debet konto 6800 – Kontorrekvisita og kredit konto 2400 – leverandørgjeld (mrk “faktura i XCELLO”). MVA-kode 1 beregner 25% mva.

I dette tilfellet kjøper vi kopipapir for 1200 kroner hvorav 960 kroner er selve kostnaden og 240 kroner er 25% mva.

Postering av utgående merverdiavgift

Så sender vi ut en faktura på 150 000, og til salgsinntekten må vi legge til merverdiavgift med 30 000.

Dette kan posteres slik:

150 000 debet konto 1500 – Kundefordringer (Faktura) og kredit konto 3000 – Salgsinntekter. Denne inntektskontoen har 25% mva som beregnes automatisk i XCELLO.

I dette tilfellet selger vi for 120 000 kroner, og legger til 25% merverdiavgift, som blir 30 000 kroner. Vår inntekt blir 120 000 kroner, mens 30 000 er utgående mva.

MVA-Melding

Inngående merverdiavgift som vi betaler, er merverdiavgift som vi skal få igjen på neste mva-melding. Utgående merverdiavgift kan sees på som en avgift vi krever inn på vegne av staten, som vi legger til vårt salg. Dette er dermed en merverdiavgift som vi skal betale til staten ved neste mva-melding.

MVA-meldingen er en terminvis (tomånedlig) oppstilling over inngående og utgående merverdiavgift, og sluttsummen av en mva-melding viser om vi skal betale merverdiavgift eller får tilbake merverdiavgift for perioden.

Her er mva-meldingen som blir generert av de to transaksjonene over, gitt at det bare er de transaksjonene i perioden:

Her ser man at man for perioden får 29 760 kroner å betale i merverdiavgift. Dette er de 30 000 fra den utgående fakturaen, fratrukket de 240 vi betalte på den inngående fakturaen.

MVA-konto i balansen

MVA-beløpene blir automatisk postert mot mva konto 2740 i regnskapet. Denne kontoen viser hva man skylder (eller har til gode) i mva.

I vårt tilfelle vil denne vise slik:

 

 

Betaling av merverdiavgift

Man skylder altså kr. 29 760 i mva, og dette må betales ved innsendelse av oppgaven for terminen. Posteringen av betalingen blir slik:

Betalingen skal registreres debet konto 2740, slik at denne kontoen går i null, og kredit konto 1920 som vil si at tilsvarende beløp går ut av bank.

Tilbakebetaling av merverdiavgift

La oss for eksempelts skyld bytte om på tallene og anta at vi har 29 760 kroner til gode i merverdiavgift for perioden, fremfor 29 760 å betale. Posteringen av tilbakebetalingen blir da slik:

Som vil si at pengene kommer inn på vår konto, og også i dette tilfeller “nuller ut” konto 2740 for perioden.

 

Illustrasjonsbildet er hentet fra Freepik.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar