Postering av mva

Her skal jeg vise deg steg for steg hvordan man posterer merverdiavgift, og betaling eller tilbakebetaling av dette.

For å forklare dette enklest mulig skal jeg forklare hvordan postering av merverdiavgift fungerer, og hvordan man posterer betaling eller tilbakebetaling av denne.

 

Inngående og utgående merverdiavgift

Først litt om merverdiavgift og hvordan det fungerer. Det finnes to typer merverdiavgift:

  • Inngående merverdiavgift
  • Utgående merverdiavgift

Den inngåend merverdiavgiften er den mva vi får på kostnader, på fakturaene vi betaler.

Den utgående merverdiavgiften er den vi beregner på vårt salg, på fakturaene vi sender ut.

For å skille disse fra hverandre kan det derfor være greit å vurdere om det er snakk om en faktura som kommer inn til virksomheten, eller en faktura som virksomheten sender ut.

  • Faktura som kommer inn = inngående merverdiavgift
  • Faktura som sendes ut = utgående merverdiavgift

Postering av inngående merverdiavgift

La oss si at vi kjøper kopipapir, og kostnaden er inkludert merverdiavgift. Dette kan posteres slik:

I dette tilfellet kjøper vi kopipapir for 960 kroner, hvorav 240 kroner er 25% mva. Kostnaden i regnskapet blir 960 kroner, mens 240 kroner er inngående merverdiavgift.

 

Postering av utgående merverdiavgift

Så sender vi ut en faktura, og til salgsinntekten må vi legge til merverdiavgift. Dette kan posteres slik:

I dette tilfellet selger vi for 120 000 kroner, og legger til 25% merverdiavgift, som blir 30 000 kroner. Vår inntekt blir 120 000 kroner, mens 30 000 er utgående mva.

 

MVA-Melding

Inngående merverdiavgift som vi betaler, er merverdiavgift som vi skal få igjen på neste mva-melding. Utgående merverdiavgift kan sees på som en avgift vi krever inn på vegne av staten, som vi legger til vårt salg. Dette er dermed en merverdiavgift som vi skal betale til staten ved nesten mva-melding.

MVA-meldingen er en terminvis (tomånedlig) oppstilling over inngående og utgående merverdiavgift, og sluttsummen av en mva-melding viser om vi skal betale merverdiavgift eller får tilbake merverdiavgift for perioden. Her er mva-meldingen som blir generert av de to transaksjonene over, gitt at det bare er de transaksjonene i perioden:

Her ser man at man for perioden får 29 760 kroner å betale i merverdiavgift. Dette er de 30 000 fra den utgående fakturaen, fratrukket de 240 vi betalte på den inngående fakturaen.

 

MVA-konto i balansen

MVA-beløpene blir automatisk postert mot mva konto 2740 i regnskapet. Denne kontoen viser hva man skylder (eller har til gode) i mva.

I vårt tilfelle vil denne vise slik:

 

 

Betaling av merverdiavgift

Man skylder altså kr. 29 760 i mva, og dette må betales ved innsendelse av oppgaven for terminen. Posteringen av betalingen blir slik:

Betalingen skal registreres debet konto 2740, slik at denne kontoen går i null, og kredit konto 1920 som vil si at tilsvarende beløp går ut av bank.

 

Tilbakebetaling av merverdiavgift

La oss for eksempelts skyld bytte om på tallene og anta at vi har 29 760 kroner til gode i merverdiavgift for perioden, fremfor 29 760 å betale. Posteringen av tilbakebetalingen blir da slik:

Som vil si at pengene kommer inn på vår konto, og også i dette tilfeller “nuller ut” konto 2740 for perioden.

 

 

Illustrasjonsbildet er hentet fra Freepik.

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar