Om bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer i regnskapet (NBS 6)

NBS 6 er den gjeldende regnskapsstandarden som omhandler bruk av tekstbehandling og regneark i regnskapet, og da snakker vi både som støttefunksjon til et eksisterende regnskapssystem, og for utarbeidelse av regnskap i regneark.

NBS 6 er laget av Norsk Regnskapsstiftelse, som har tilsvarende standarder for flere områder. De siste endringene i denne standarden ble gjort i april i 2015 og har virkning fra regnskapsåret 2015.

Utarbeidelse av regnskap med regneark

Mer om å bokføre med tekstbehandling- og regnearkprogrammer finner du under punkt 4 i standarden, som du kan lese i sin helhet under.

Sentral er Bokføringsloven § 4 nr. 1, som krever at det skal foreligge et oversiktlig regnskapssystem som gjør det mulig å produsere pliktige regnskapsrapporter. For bokføringspliktige med få bilag vil vil et regneark kunne være oversiktlig nok for en kontrollør, slik at dette kravet likevel er oppfylt. Det snakkes om kontrollsporet, som vil si at man skal kunne følge et bilag begge veier fra registrering til post i regnskapsrapporten.

Et annet viktig moment i dette punktet er at den bokføringspliktige må ha færre enn 600 bilag i løpet av regnskapsåret, og at som bilag gjelder kjøpsdokument, salgsdokument og betalingsdokument. Avskrivninger, disponeringer og andre registreringer i balansen er ikke å regne som bilag.

Les hele standarden her

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar