website-profile2

«Jeg teller, derfor er jeg.» – sa en gang en klok mann . Selv har jeg aldri sagt noe så lurt, men jeg har etterhvert tilegnet meg en variert bakgrunn innenfor økonomi og regnskap, med erfaring fra ulike næringer. Jeg har en bachelor grad i IT-Ledelse, som jeg senere supplerte med fag som ga autorisasjon som regnskapsfører.

Min tid som regnskapsfører startet hos et regnskapskontor som het Bokføring og Revisjon, senere Amesto Accounthouse. Jeg har også arbeidet for RegnskapService Haugaland og NetLedger. Siden har jeg jobbet med økonomi og regnskap flere steder, blant annet i Network Norway, Grieg Group Resources, Bergen Kommune og hos Nistad Gruppen.

De siste årene har jeg tatt ulike oppdrag på konsulentbasis gjennom mitt enkeltpersonforetak, noe jeg kombinerer med å være økonomiansvarlig i Natural Light AS – et spennende produksjonsselskap med base i Bergen.

Se gjerne min profil på Linkedin for en mer utfyllende CV.

Enkeltpersonforetak

Jeg tilbyr konsulentbaserte tjenester innenfor det meste som har med økonomi og administrasjon å gjøre. Jeg kan ta oppdrag ute hos kunde, fortrinnsvis i Bergensområdet eller på Vestlandet, men tar like gjerne imot forespørsler jeg kan håndtere fra mitt hjemmekontor. Oppdrag med varighet på månedsbasis kan være aktuelle dersom timeplanen tillater det, men jeg ønsker like gjerne  mindre omfattende forespørsler ogarbeid jeg kan utføre fra eget kontor.

JIThomassen enk er mitt enkeltmannsforetak og min personlige garanti for fleksibilitet overfor oppdragsgiver. Jeg er en uavhengig og fortrolig samarbeidspartner, med kjennskap til mange regnskapssystemer, og flere ulike scanne- og dokumentflyt applikasjoner.

Se gjerne Brønnøysundregistrene for foretaksinformasjon eller les mer om tjenestene jeg tilbyr her.

Hjemmeside og regneark

Denne hjemmesiden var i utgangspunktet ment å være et slags online visittkort for mitt enkeltpersonforetak, men den har etterhvert utviklet seg til å bli en blogg hvor jeg skriver om ting relatert til regnskap, økonomi og det å drive egen virksomhet.

Etter at jeg la ut et gratis regneark for den som ønsker å gjøre regnskapet sitt selv har jeg også fått mange besøkende relatert til dette. Nå har websiden blitt mer en informasjonsside for små virksomheter som gjør regnskapet sitt selv.