Viderefakturering av utlegg

Hvordan man skal håndtere merverdiavgift ved viderefakturering av utlegg synes å være en stadig kilde til forvirring. Og det er egentlig litt unødvendig, fordi hovedprinsippet her er ganske enkelt.

Kjent problemstilling

Mange kjenner til problemstillingen. Man har utlegg i forbindelse med en leveranse til en kunde. Det er ofte snakk om reisekostnader, men det kan også være andre typer utlegg avhengig av hvilken type bransje dette gjelder.

Når du skal lage faktura etter endt oppdrag stusser du kanskje over mva-behandlingen. For eksempel har du gjerne en reisekostnad med 10% mva mens du selv fakturerer kunden med 25% mva, hva gjør du da?

Smitteeffekten

Er du mva registrert og fakturerer ut med 25% mva, som i eksempelet over, skal du også viderefakturere kostnader med 25% mva. Husk da at det er snakk om nettokostnaden. Det vil si at du skal ta fradrag for 10% inngående mva på din reisekostnad og deretter viderefakturere utlegget med 25% utgående mva sammen med fakturaen du sender ut.

Smitteeffekten vil altså si at utlegg som hovedregel viderefaktureres med samme mva-sats som leveransen.

Når begge parter er mva-registrert og får fradrag for inngående mva vil dette være grei skuring og «mva-regnestykket» gå i null for begge parter. For eksempel vil din kunde, som faktureres for reisekostnadene dine med 25% mva (istedenfor opprinnelige 10% som du selv betalte), likevel ha samme nettokostnad. Dette fordi Dere begge får fradrag for den inngående merverdiavgiften likevel.

XCELLO
Leter du etter en lærerik, effektiv og brukervennlig måte å gjøre regnskapet selv på? Da bør du teste XCELLO.
Mer info

Unngå ugunstig viderefakturering

Det som kan komplisere en viderefakturering litt er når en av partene ikke er registrert i mva-registeret eller ikke får mva-fradrag for tjenesten du leverer. La oss for eksempel si at din kunde er osteopat, med omsetning utenfor mva-området og dermed ikke er mva-registrert.

Dersom du viderefakturerer en reisekostnad som opprinnelig hadde 10% mva med 25%, vil denne kunden få en merkostnad på faktureringen.

En slik type ugunstig viderefakturering kan dere unngå ved å planlegge litt i forkant. For eksempel kan det i dette tilfellet være lurt at din reise faktureres direkte til din kunde, i kundens navn. Da vil kostnaden for kunden være ordinær 10% mva. Men en slik variant må man altså være oppmerksom på allerede ved bestilling av reisen.

Mat og drikke

En annen variant som er verdt å være oppmerksom på, er viderefakturering av mat og drikke. Som man vet er det ikke fradrag for inngående mva på kostnader til mat.

Er man ordinært mva-registrert slik som det gjennomgående eksempelet her, skal man likevel viderefakturere denne kostnaden med 25% mva i henhold til smitteeffekten.

Det vil si at en legger 25% mva på utlegget uten at man først fører den opprinnelige kostnaden med fradrag. Når mottaker også har fradrag for mva, vil en slik kostnad likevel bli riktig. Men dersom mottaker ikke får mva-fradrag vil dette medføre en tilleggskostnad.

Prinsippet er det samme her som tidligere. At man bør forsøke å gjøre dette på en smidig måte i forbindelse med bestillingen, ved at regningen for eksempel stiles direkte til oppdragsgiver.

Her kan man også skyte inn at det bør være greit å justere seg inn ved hjelp av muligheten for å se på utlegget som et «rent utlegg», hvor det ikke skal beregnes merverdiavgift.

Rene utlegg

Ved viderefakturering av rene utlegg skal det nemlig ikke beregnes merverdiavgift. Fordi dette ikke er å betrakte som omsetning i samme forstand som hvis utlegget oppstår i forbindelse med en leveranse av en tjeneste. Slike utlegg viderefaktureres uten påslag som en fordring i balansen og ikke via inntektskonto.

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar