Velge regnskapsprogram? Her er tre viktige faktorer

Med mange alternativer er det ikke alltid like lett å vite hva som er det beste valget av regnskapsprogram, derfor kan det lønne seg å gjøre noen vurderinger i forkant. Her er tre viktige faktorer.

Valg av riktig regnskapsprogram avhenger av flere ting og er langt fra noen enkel oppgave. Her er tre vurderinger gjort med utgangspunkt i en liten virksomhet og/eller oppstartsbedrift.

1 Behov

Du trenger en oversikt over hvilke oppgaver ditt regnskap innebærer og følgelig hvilke behov dere vil ha. Det er stor forskjell på regnskapet til et firma uten ansatte som ikke er mva-registrert, kontra et firma med mer kompliserte forhold.

For en oppstartsbedrift med enkle behov de første driftsårene, vil det være naturlig å også vurdere hvilke behov som kommer til å oppstå når firmaet slår ut i full drift og hvor lang tid det kommer til å gå før man er der.

Det finnes mange eksempler på små oppstartsbedrifter med store ambisjoner som skaffer seg et unødvendig dyrt og omfattende CRM/Økonomi-system før det er behov for det, fordi de bruker lenger tid en antatt i startgropen. Unngå det ved å planlegge smartere.

2 Kompetanse

Skal du gjøre regnskapet selv? Det er mulig å lære seg det aller meste dersom du har tid og interesse for det, men det er viktig å vite hva man begir seg ut på. Feil fra starten av vil det forplante seg i resten av regnskapet og kan være krevende å rette opp.

Ta derfor en nøktern vurdering på din egen kompetanse før du setter i gang og få heller hjelp til å gjøre enkelte oppgaver i begynnelsen, så kan du gjøre mer selv etterhvert.

Kompetanse på regnskapsoppgaver og forståelsen av hvordan et regnskap henger sammen er viktig, men kompetanse på systemet som blir valgt bør også med i vurderingen. Det er forskjell på hvor intuitivt de ulike regnskapsprogrammene er bygget opp og det er også forskjell på oppfølging og kundeservice.

3 Preferanser

Dine preferanser for valg av regnskapsprogram vil være resultatet av vurderingene i punkt 1 og 2, kombinert med andre faktorer som for eksempel pris, tidligere erfaringer, personlige preferanser og eventuell ekstern hjelp.

Ønsker du et billigst mulig alternativ og skal gjøre hele eller deler av regnskapet selv, slik mange små virksomheter gjør, må du ta dette med i vurderingen og være forberedt på en ekstra jobb med tanke på kompetanse.

Har du planer om å benytte deg av ekstern hjelp og har en konkret regnskapsfører i tankene, kan det være lurt å gjøre vurderinger sammen allerede fra starten av.

Kort sagt lønner det seg å planlegge og ikke gape over for mye i starten, samtidig er det ingen grunn til å la seg skremme om man ønsker å gjøre regnskapet selv. Det finnes mange gode alternativer.

Her er to av dem:

Norges rimeligste regnskapsprogram?

XCELLO er sannsynligvis Norges rimeligste regnskapsprogram, og kan benyttes av små virksomheter med få bilag og enkle forhold. Det er en fordel med noe erfaring med regneark på forhånd, men ingen forutsetning. Les mer om Norges rimeligste regnskapsprogram her.

Norges mest brukervennlige regnskapsprogram?

Fiken har på kort tid blitt en veldig populær aktør blant små virksomheter, mye av dette på grunn av sin unike brukervennlighet, som få andre aktører er i nærheten av å matche. Du kan lese mer om Norges mest brukervennlig renskapsprogram her.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar