Tre tips for et enklere regnskap

Regnskap er vanskelig for mange, men du kan gjøre mye for at det skal bli enklere og det starter med helt grunnleggende rutiner som alle kan klare. Her er tre tips for et enklere regnskap.

 

Her er tre tips som kan hjelpe deg på veien, men ikke tro at resten kommer av seg selv, det er viktig med gode rutiner, nøyaktighet og en viss regnskapsforståelse.

 

Tips 1: Tenk bank

Nesten alt som skjer i bedriften din går via din bank-konto, derfor er transaksjonene i banken helt grunnleggende for regnskapet.

Dersom du tar utgangspunkt i den månedlige kontoutskriften fra banken når du jobber med regnskapet, vil du dermed ha gode forutsetninger for å få med deg alt.

Bankutskriften er en fasit på alt som skal med i regnskapet for perioden.

Sjekk derfor regnskapet jevnlig mot kontoutskriften ved å gjøre en bankavstemming, helst månedelig, men frekvens på dette avhenger av aktiviteten i din bedrift. Her kan du lese mer om bankavstemming og laste ned et gratis skjema for å gjøre dette selv.

 

Tips 2: Registrer, betal og dokumenter fortløpende

Uavhengig av hvilket regnskapsprogram du bruker er det en stor fordel om du klarer å være noenlunde ajour med registreringene, og det er flere grunner til det.

En grunn er at man kan unngå feil fordi man husker hva man kjøpte hvor, og hvor det skal registreres, eller hvorfor man betalte på den måten eller avtaler man inngikk. Dersom man skal registrere transaksjoner langt tilbake i tid er ofte denne typen informasjon glemt.

En annen ting er at man på den måten har bedre kontroll fordi man gjør alt underveis og får det inn i regnskapet før det kommer bort, samt at man husker betalingene før de går til purring eller inkasso.

Et system hvor alle innkomne regninger legges til forfall i bank samme dag som de kommer, og alt legges inn i regnskapssystemet fortløpende er å anbefale.

Har man ikke et slikt system bør man ha god kontroll på dokumentflyten, slik at alt kommer med n år man velger å gjøre registreringene.

Du behøver ikke å føre alt samme dag som det skjer, men bør finne en frekvens som passer deg. For noen firmaer vil det si at regnskapet bør oppdateres ukentlig, for andre holder det kanskje å gjøre det terminvis (to månedlig), som også er et krav dersom man har terminvis mva rapportering.

 

Tips 3: Følg med på kontoene

En annen ting mange glemmer er at man bør følge med på kontoene man bruker i regnskapet. Det burde egentlig være en selvfølge, men veldig mange registrerer bilag i regnskapet og glemmer å sjekke resultatet av registreringene.

For eksempel vil man ved å se på balansekontoene kunne sjekke hvor mye man har i leverandørgjeld eller kundefordringer, eller hvor mye skyldig merverdiavgift som er registrert.

De som følger med på saldoen på kontoene i regnskapet og skjønner logikken i dette vil ha gode forutsetninger for å oppdage feilregistreringer og til å rette opp disse.

Veldig mange har ingen begreper om det som registreres på kontoene, og vil ikke reagere om for eksempel banken står i minus selv om den egentlig har en saldo på 100 000 kroner, eller om det står at man har kundefordringer på 150 000, selv om man ikke har noe utestående hos kunder.

Dette er enkle ting å sjekke, og når man først kommer inn i det vil man også få mer ut av regnskapet i seg selv, og forstå virksomheten sin bedre.

 

*Bildet øverst er hentet fra Freepik.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar