Tilbakegående avgiftsoppgjør

De fleste som starter ny virksomhet gjør dette uten å være registrert for merverdiavgift. Da er det viktig å huske at man kan få fradrag for inngående merverdiavgift i oppstartsperioden når man registrerer seg i merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten kaller dette for tilbakegående avgiftsoppgjør og frem til 01.01.2015 måtte man søke særskilt om dette i ettertid. Nå er det nok at man registrerer dette på første påfølgende terminoppgave etter mva-registrering.

Hva er tilbakegående avgiftsoppgjør?

Mange har en periode i en nystartet virksomhet hvor man ikke er registrert for merverdiavgift. Dette er perioden inntil man når grensen for mva-registrering på kr. 50.000,-. I denne perioden skal man ikke fakturere ut med mervediavgift og man får heller ikke fradrag for den inngående merverdiavgiften som påløper, fordi kostnader skal registreres inklusive merverdiavgift.

Når man så når merverdiavgiftsgrensen på kr. 50.000,- og registrerer seg i merverdiavgiftsregisteret, stiller ting seg annerledes. Da skal man fakturere ut med merverdiavgift og man får også fradrag for merverdiavgiften på kostnadene. Det er imidlertid også slik at man kan få tilbake merverdiavgiften som man hadde før registrering i merverdiavgiftsregisteret og det er dette som kalles tilbakegående avgiftsoppgjør.

Hva får man fradrag for?

Tilbakegående avgiftsoppgjør betyr at du har rett til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i avgiftspliktig virksomhet som er gjort (inntil 3 år) før du ble mva-registrert.

En betingelse er at anskaffelsen har en direkte sammenheng med den nåværende omsetning. Den må også ha vært til bruk innenfor avgiftspliktig virksomhet på anskaffelsestidspunktet. Det vil si at man ikke får fradrag for en anskaffelse man gjorde privat og som deretter tas i bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Du får heller ikke fradrag for inngående merverdiavgift som gjelder varer/tjenester som er solgt videre uten merverdiavgift før registreringen. Om du for eksempel kjøper inn varer som du selger videre, så vil du ikke kunne kreve mav-fradrag for de varekjøpene som gjelder varer allerede omsatt uten mva, men du vil kunne kreve fradrag for de varer du fremdeles har på lager som skal selges med mva etter registrering.

Her må hver enkelt gjøre en konkret vurdering i forhold til hvordan dette er i din virksomhet.

Hvordan får man tilbakegående avgiftsoppgjør?

Da søknadskravet ble opphevet fra og med den 01.01.2015, ble det enklere å registrere tilbakegående avgiftsoppgjør. Etter at man har gjort vurderingene nevnt ovenfor må man foreta de nødvendige posteringer i regnskapet, og registrere det tilbakegående avgiftsoppgjøret i forbindelse med innsending av omsetningsoppgaven.

Har du for eksempel registrert varekjøp for kr. 50.000,- inkludert mva i perioden før registrering og deretter kommet frem til at kr. 30.000,- av dette varekjøpet gjelder varer som skal selges videre med mva, vil du kunne korrigere dette med følgende postering:

30.000     Debet konto 4300-1        Kredit konto 4300-0

Det vil være naturlig for de fleste som krever tilbakegående avgiftsoppgjør å fremsette dette sammen med den første omsetningsoppgaven man sender inn etter registrering i merverdiavgiftsregisteret.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar